Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:ontslag
30 resultaten voor keyword:ontslag

Pagina 1 van 2

Bijna 6 op de 10 werknemers drie maanden na ontslag weer werkzaam

Van de 661 duizend werknemers die gemiddeld per kwartaal in 2023 met ontslag gingen, had 59 procent drie maanden later weer werk. Bij werknemers die zelf ontslag hadden genomen, was dat met 69...

Artikelen

Ontslag naar reden, initiatief en arbeidsmarktpositie in 2023

Waarom krijgen of nemen mensen ontslag, en wat is hun arbeidspositie drie maanden later? Hadden zij een vast contract, en hoe is dat in een eventuele nieuwe baan? Nieuwe cijfers uit de EBB geven hier...

Publicaties

Arbeidsdeelname; wisselingen van arbeidspositie per kwartaal

Arbeidsmarktmobiliteit, wisseling arbeidspositie, stromen arbeidsmarkt geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

80% van de jongeren heeft een jaar na ontslag weer werk

80% van de jongeren die in 2011-2014 werden ontslagen, had een jaar na hierna weer werk

Artikelen

Ontslagen via rechter of UWV dalen met een kwart

Ruim 23 duizend mensen zijn in 2015 ontslagen via de kantonrechter of het UWV.

Artikelen

Burgerlijke rechtszaken; verzoekschriften 2010-2015

Verzoekschriftprocedures bij de rechtbanken, sectoren kanton en civiel verzoekschriften en beschikkingen; handel, familie, ontslag, huur/pacht

Cijfers

Indicator ziekenhuissterfte onderzocht

De HSMR is een indicator waarmee de sterfte in een ziekenhuis vergeleken kan worden met het landelijk gemiddelde. Op dit moment meet deze indicator alleen de sterfte die plaatsvindt in de...

Artikelen

Operationalisatie sterfte na ontslag in de HSMR

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Dutch Hospital Data (DHD). Doel van het onderzoek is de eventuele doorontwikkeling van de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) door het meenemen...

Artikelen

Het effect van ontslag van de man op zijn scheidingskans

Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken, 2013-4

Artikelen
Artikelen

Minder gedwongen ontslagen in 2010

In 2010 zijn 105 duizend mensen gedwongen ontslagen. Een jaar eerder waren dat er nog 122 duizend.

Artikelen

Registers in sociaalwetenschappelijk onderzoek - Mogelijkheden en valkuilen

Deze publicatie bevat een bundel van artikelen die de mogelijkheden en valkuilen beschrijven van sociaalwetenschappelijk onderzoek met behulp van administratieve data.

Publicaties

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2010

Zzp’ers in Nederland: de baanzekerheid voorbij? - Druk van de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen - Bedrijfseconomisch ontslag verdubbeld in 2009 - Voltijds werkende nieuwe moeders:...

Artikelen

Bedrijfseconomisch ontslag verdubbeld in 2009

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2010

Artikelen

Wie verkiezen hun baan bij faillissementen?

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2010

Artikelen

Opnieuw toename aantal bijstandsuitkeringen

In het eerste kwartaal van 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar opnieuw gestegen.

Artikelen

Aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen

Voor het derde kwartaal op rij is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gestegen. Eind september 2009 werden in Nederland 275 duizend uitkeringen verstrekt, 5 duizend meer dan een...

Artikelen

Tweemaal zoveel mensen ontslagen door crisis

In de eerste acht maanden van 2009 kregen 85 duizend mensen ontslag, tegen 44 duizend in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Participatie en inkomsten na collectiefen individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, nummer 2, tweede kwartaal 2009

Artikelen
Artikelen

Meer zorgen over behoud van baan

Eind 2008 gaven ruim één miljoen werknemers aan zich zorgen te maken over het behoud van hun baan.

Artikelen

Sterke daling ontslagvergunningen door arbeidsongeschiktheid

Het aantal verleende ontslagvergunningen in verband met arbeidsongeschiktheid is sterk afgenomen, van 18,7 duizend in 2003 naar 5,7 duizend in 2007.

Artikelen

Aantal ontslagaanvragen in 2007 bijna gehalveerd

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2008

Artikelen

Werk en inkomsten na massaontslag: De zekerheid is niet van de baan

De meerderheid van door massaontslag getroffen werknemers vindt snel weer werk. Tussen de ontslagen werknemers bestaan echter grote verschillen.

Artikelen