Participatie en inkomsten na collectiefen individueel ontslag om bedrijfseconomische redenen

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, nummer 2, tweede kwartaal 2009