Meer zorgen over behoud van baan

  • Ruim één miljoen werknemers bezorgd over verlies van baan
  • Zorgen het grootst bij uitzendkrachten
  • Zorgen meest toegenomen in sectoren horeca, vervoer en communicatie

Eind 2008 gaven ruim één miljoen werknemers aan zich zorgen te maken over het behoud van hun baan. Dit komt overeen met 18 procent en betekent een lichte stijging ten opzichte van eind 2007. Toen maakten nog circa 16 procent van de werknemers zich zorgen over het behoud van hun baan.

Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008 (NEA) die eind 2008 werd uitgevoerd door TNO en CBS in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Mannen, werknemers tussen de 45-54 jaar en laagopgeleiden maken zich vaker zorgen om het behoud van hun baan dan vrouwen, jongeren en hoger opgeleiden. Bij bijna alle groepen werknemers zijn de zorgen toegenomen ten opzichte van eind 2007. Bij werknemers van niet-westerse afkomst zijn de zorgen meer dan gemiddeld toegenomen tot 30 procent. De bezorgdheid onder werknemers van niet-westerse afkomst is daarmee bijna twee keer zo groot als onder autochtonen.

Bij uitzendkrachten zijn zorgen over baanbehoud het meest toegenomen, van 34 procent eind 2007 naar 43 procent eind 2008. Van de uitzendkrachten die ouder zijn dan 24 jaar maakt zelfs meer dan de helft zich zorgen over baanbehoud. Maar ook werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast contract, zijn beduidend vaker bezorgd over hun baan dan eind 2007.

Zorgen over het behoud van de baan komen met 27 procent het meest voor in de sector vervoer en communicatie. In deze sector en in de horeca zijn de zorgen ook het sterkst gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Twee van de vijf werknemers gaven aan dat er eind 2008 in hun organisatie sprake was van organisatieveranderingen, zoals reorganisaties, overnames, fusies en inkrimpingen. Voor ruim 900 duizend werknemers in Nederland was er eind 2008 sprake van inkrimping al of niet met gedwongen ontslagen. Eén op de drie van hen vreesde voor het behoud van zijn of haar baan. Wanneer er sprake is van inkrimping met gedwongen ontslagen gaf zelfs ruim 40 procent van de werknemers aan zich zorgen te maken over het behoud van hun baan.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Bron: StatLine,

Downloads