Monitor Bewoonde Nieuwbouw 2019-2021

 De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".
Kenmerken van nieuwbouwwoningen en woningtransformaties en van huishoudens die er wonen in 2019-2021.

Om de ontwikkeling rondom nieuwbouwwoningen en woningtransformaties goed te kunnen monitoren is er behoefte aan statistieken over een breder palet aan woningkenmerken dan het CBS momenteel publiceert. Er is meer zicht nodig op de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen én woningtransformaties en de bewoners van deze woningen.

In oktober 2023 zijn de eerste zes tabellen gepubliceerd. Deze versie omvat alle tabellen van de Monitor Bewoonde Nieuwbouw, namelijk dertien tabellen. Er is tevens een update van de variabele huurklasse voor de tabellen 1, 5 en 6 uitgevoerd. De cijfers van 2019 zijn hierbij definitieve cijfers, van 2020 zijn het voorlopige cijfers.

De Monitor Bewoonde Nieuwbouw is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld.