Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2021-2022

© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
Nieuwbouwwoningen en woningtransformaties naar woningkenmerken (2021-2022), regio Groningen-Assen.

In 2021 is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een nieuwbouwmonitor ontwikkeld. Het doel was om de ontwikkeling rondom nieuwbouwwoningen en woningtransformaties goed te kunnen monitoren. De gegevens zijn beschikbaar gesteld voor de provincies en de Woondealregio’s zoals de stad Groningen. Op verzoek van de regio Groningen-Assen is de nieuwbouwmonitor ook uitgevoerd voor de regio Groningen-Assen en de betrokken gemeenten.

De tabellen zijn gebruikt voor het maken van de Regiomonitor; een interactief dashboard dat de belangrijkste ontwikkelingen voor de regio Groningen-Assen laat zien voor de thema’s wonen, economie en mobiliteit.