Zoekresultaten

257 resultaten voor keyword:nationale rekeningen
257 resultaten voor keyword:nationale rekeningen

Pagina 1 van 11

Tabellensets Nationale rekeningen 2023

Tabellensets Nationale rekeningen 2023

Cijfers

Aandeel arbeid in de economie verder gedaald in 2023

De arbeidsinkomensquote (aiq) voor de marktsector is gedaald van 69,4 procent in 2022 naar 69,0 procent in 2023. De aiq voor de marktsector is vanaf 1995 trendmatig gedaald.

Artikelen

Macro-economische statistieken voor verslagjaar 2021 gereviseerd

Vandaag publiceren het CBS en De Nederlandsche Bank (DNB) de eerste resultaten van de revisie van de Nederlandse macro-economische statistieken. Het gaat hierbij om de betalingsbalans en...

Artikelen

Meeste verdiensten cocaïnehandel stromen naar het buitenland

In 2021 werd binnen de Nederlandse grenzen 17 miljard euro verdiend met illegale activiteiten. Illegale activiteiten droegen in 2021 4,5 miljard euro bij aan de Nederlandse economie.

Artikelen

Data uit monetaire SEEA-ecosysteemrekeningen publiceren en interpreteren

In dit rapport worden de monetaire ecosysteemwaarden voor Nederland (2013-2021) gepresenteerd, en worden richtlijnen beschreven voor de interpretatie en het statistische gebruik ervan.

Artikelen

De regionale economie 2023

Overzicht van de regionale ontwikkelingen aan de hand van de thema’s regionale economische groei, bedrijven, arbeidsmarkt en brede welvaart. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare ramingen...

Publicaties

De Nederlandse economie in 2023

De Nederlandse economie groeide in 2023 met 0,1 procent. Dat is een stuk minder dan in de voorgaande twee jaar. De overheidsconsumptie leverde de grootste bijdrage aan de groei in 2023. Dat is ook...

Publicaties

Nederlandse economie in 2023 over de grens van 1 biljoen euro

Het bruto binnenlands product (bbp) kwam in 2023 uit op 1 033 miljard euro, niet gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Daarmee is de Nederlandse economie voor het eerst groter dan 1 biljoen euro.

Artikelen

Aankondiging revisie van de macro-economische cijfers van het CBS

Dit jaar vindt een reguliere revisie van de macro-economische cijfers plaats. Deze revisie past in het Europese beleid omtrent geharmoniseerde revisies. Nederland zal als één van de eerste lidstaten...

Artikelen

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

Inkomensverdeling van huishoudens Huishoudenskenmerken

Cijfers

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

Kerncijfers inkomens, vermogen en bestedingen van huishoudens Huishoudenskenmerken

Cijfers

Inkomen laagste inkomensgroep stijgt met bijna 7 procent in 2021

Het bruto alternatief beschikbaar inkomen van de 20 procent minst verdienende huishoudens is in 2021 gemiddeld met 6,7 procent gestegen. De stijging kwam vooral door de ontvangen sociale overdrachten...

Artikelen

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Banen van werknemers, bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008) bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008, 2 digits)

Cijfers

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

niet-financiele, balansen, nationale rekeningen sector, activa

Cijfers

Research en development; personeel, uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak

Werkzame personen, arbeidsjaren, R&D uitgaven, bedrijfsgrootte, bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

CBS brengt digitale economie scherper in beeld

Door snelle digitale ontwikkelingen verandert de economie.

Artikelen

Methodologische achtergronden van de arbeidsinkomensquote

Wat is de arbeidsinkomensquote (aiq) en uit welke onderdelen is deze opgebouwd? Vervolgens wordt ingegaan op de behandeling van het zelfstandigeninkomen en de gevolgen van het al dan niet meenemen...

Publicaties

Bijstelling bbp en bni in 2021 en 2022

In dit artikel worden de bijstellingen van de nationale rekeningen van het CBS voor de verslagjaren 2021 en 2022 nader toegelicht.

Publicaties

Productie- en inkomenscomponenten bbp; bedrijfstak; nationale rekeningen

De productie, het verbruik, de toegevoegde waarde en de inkomens- componenten van de toegevoegde waarde naar economische activiteiten

Cijfers

De gevolgen van de hoge inflatie in 2022

In dit artikel wordt de economische ontwikkeling van Nederland in 2022 in de diverse sectoren beschreven op basis van de uitkomsten van de nationale rekeningen.

Publicaties

Kwart groei Nederlandse economie stroomt naar buitenland

In 2022 groeide de economie met 10 procent, in lopende prijzen. Van deze groei kwam drie kwart als beschikbaar inkomen in Nederland terecht, een kwart stroomde naar het buitenland.

Artikelen

De Nederlandse economie in 2022

In dit artikel wordt de economische ontwikkeling van Nederland in 2022 beschreven op basis van de uitkomsten van de nationale rekeningen. Er is aandacht voor de economische groei, de bestedingen, de...

Publicaties

Multinationals in de Nederlandse economie

In dit artikel presenteert het CBS een opsplitsing van de niet-financiële vennootschappen. Met de nieuwe statistiek is het mogelijk om de inkomsten en uitgaven per subsector te analyseren. Het gaat...

Publicaties