Zoekresultaten

255 resultaten voor keyword:nationale rekeningen
255 resultaten voor keyword:nationale rekeningen

Pagina 2 van 11

Non-Financial Corporations Split Into Subsectors

Het (Engelstalig) eindrapport van een deels door Eurostat gefinancieerd onderzoek naar verbeteringen in het samenstellen van het bruto nationaal inkomen (bni).

Artikelen

Beter zicht op multinationals leidt tot bijstelling bni

Het CBS publiceert resultaten van onderzoek waarmee het mogelijk is de inkomsten en uitgaven van niet-financiële vennootschappen op te splitsen in die van bedrijven in Nederlandse handen en die van...

Artikelen

Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren

Macro-economische analyse van Nederlandse sectoren in 2020 en 2021

Publicaties

Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2021

Overzicht van de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen uit de jaarlijkse revisie 2019, 2020 Definitief en 2021 Voorlopig.

Artikelen

Machine-industrie in Nederland blijft groeien

Door een gestage groei van de machine-industrie in deze eeuw behoort deze bedrijfstak inmiddels tot de grootsten binnen de industrie van Nederland wat betreft toevoegde waarde.

Artikelen

De Nederlandse economie in 2021

Jaaroverzicht van de Nederlandse economie in 2021, over de economische groei, de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de inflatie.

Publicaties

Niet-financiële bezittingen in Nederland toegenomen tot 4,2 biljoen euro

De niet-financiële bezittingen in Nederland zijn in 2020 voor het vijfde jaar op een rij toegenomen en kwamen uit op 4,2 biljoen euro. De toename is het grootst bij woningen (inclusief grond onder...

Artikelen

Annual Sector Accounts Inventory, 2021

Bronnen en methode voor de niet-financiële jaarcijfers van de sectorrekeningen.

Publicaties

Veel vraag naar expertise CBS over grote ondernemingen

De Nederlandse economie draait voor een belangrijk deel op multinationals en grote ondernemingen die wereldwijd opereren.

Artikelen

Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2020

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2018 jaarlijkse revisie, 2019 Definitief en 2020 Voorlopig Nationale rekeningen

Artikelen

Gross National Income Inventory (ESA 2010), 2015

De berekeningswijze van het BNI is in Europese verordeningen vastgelegd. Voor de toetsing door Eurostat van de gehanteerde bronnen en methoden wordt en BNI-methodebeschrijving ('GNI Inventory')...

Publicaties

Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019*

In dit rapport wordt het toerisme van de gemeente Amsterdam beschreven in economische kernindicatoren voor de jaren 2017, 2018 en 2019*. Deze indicatoren zijn gebaseerd op de regionale rekeningen, de...

Publicaties

CBS onderzoekt de waarde van data

Data worden steeds belangrijker in de samenleving en in de economie.

Artikelen

De waarde van data 2001-2017

Deze pilot studie beschrijft de methode om de waarde van data te berekenen en wordt een eerste inschatting van de waarde van data gemaakt voor 2001-2017.

Publicaties

De waarde van data 2001-2017

Deze pilot studie beschrijft de methode om de waarde van data te berekenen en wordt een eerste inschatting van de waarde van data gemaakt voor 2001-2017.

Artikelen

Inkomsten landbouwsector in 2020 lager door corona

De inkomsten in de landbouwsector zijn in 2020 met 6 procent gedaald ten opzichte van 2019, ondanks de coronasteunmaatregelen van de overheid.

Artikelen

CBS werkt samen met wetenschap en beleid aan adequaat meten economie

Globalisering en digitalisering maken het meten van de economie steeds ingewikkelder.

Artikelen

Nationale rekeningen 2019

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Publicaties

Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2019

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen

Artikelen

De Nederlandse economie in 2019

De Nederlandse economie groeide in 2019 met 1,8 procent. Dat was wat minder sterk dan in voorgaande jaren. Net als in 2018 leunde de groei sterk op de consumptie en de investeringen in vaste activa....

Publicaties

Expertgroep CBS buigt zich over meetproblemen nieuwe economie

Expertgroep CBS buigt zich over meetproblemen nieuwe economie

Artikelen

De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit

De terugval van de productiviteitsgroei wordt mogelijk veroorzaakt door de toenamen van het aantal gewerkte uren en de veranderde samenstelling van de werkzame beroepsbevolking.

Publicaties

Inkomsten landbouwsector in 2019 4 procent gestegen

De inkomsten in de landbouwsector zijn in 2019 ten opzichte van 2018 met bijna 4 procent gestegen.

Artikelen

Nationale rekeningen 2018

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Publicaties

Bijstellingen sectorrekeningen 2005-2018

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen

Artikelen