Bijstelling bbp en bni in 2021 en 2022

Over deze publicatie

In dit artikel worden de bijstellingen van de nationale rekeningen van het CBS voor de verslagjaren 2021 en 2022 nader toegelicht.