Zoekresultaten

13 resultaten voor keyword:minimumlonen
13 resultaten voor keyword:minimumlonen

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

Werkgelegenheidstabel met aantal banen van werknemers, die het minimum- loon verdienen per cao-sector naar leeftijd en geslacht.

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.

Cijfers

1 op 5 startende zelfstandigen na vijf jaar boven minimumloon

Bijna 20 procent van de in 2013 gestarte zelfstandigen had na vijf jaar een zelfstandigeninkomen van minstens het minimumloon. 30 procent had een zelfstandigeninkomen lager dan het minimumloon en de...

Artikelen

Ruim 10 procent minder minimumloonbanen in 2020

In 2020 waren er 438 duizend werknemersbanen tegen het minimumloon, 52 duizend (ruim 10 procent) minder dan in 2019. Minimumloonbanen vormen 5,2 procent van alle werknemersbanen

Artikelen

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken; '08-'17

Zelfstandigen en zzp'ers Geslacht, type zelfstandige, persoonskenmerken en bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Vijftig jaar minimumloon

Op 23 februari 2019 is het vijftig jaar geleden dat het wettelijk minimumloon van kracht werd. Iets meer dan 6 procent van de werknemersbanen werd in 2017 betaald volgens het minimumloon.

Artikelen

Een op de zes jongeren verdient minimumloon

Een op de zes jongeren onder de 23 jaar verdient het minimumloon tegen ruim een op de twintig volwassenen. In 2014 waren er bijna een half miljoen minimumloonbanen. Deze jongeren nemen 171 duizend...

Artikelen
Artikelen

Toename jongeren met minimumloon

Het aantal banen met een minimumloon nam in de periode 2008-2012 licht toe. De toename zit vooral bij jongeren van 20 tot 30 jaar.

Artikelen

Van Werknemer naar Ondernemer naar Werknemer

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar werknemers die kiezen voor het ondernemerschap en daarna weer terugkeren als werknemer.

Artikelen
Artikelen