Zoekresultaten

18 resultaten voor keyword:minimumlonen
18 resultaten voor keyword:minimumlonen

Gezinsmigratie 2001-2010

Maatwerktabellenset over de kenmerken van gezinsmigranten en de personen die als referent optraden bij hun komst naar Nederland, 2001-2010. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en...

Cijfers

Ruim 10 procent minder minimumloonbanen in 2020

In 2020 waren er 438 duizend werknemersbanen tegen het minimumloon, 52 duizend (ruim 10 procent) minder dan in 2019. Minimumloonbanen vormen 5,2 procent van alle werknemersbanen

Artikelen

1 op 5 startende zelfstandigen na vijf jaar boven minimumloon

Bijna 20 procent van de in 2013 gestarte zelfstandigen had na vijf jaar een zelfstandigeninkomen van minstens het minimumloon. 30 procent had een zelfstandigeninkomen lager dan het minimumloon en de...

Artikelen

Vijftig jaar minimumloon

Op 23 februari 2019 is het vijftig jaar geleden dat het wettelijk minimumloon van kracht werd. Iets meer dan 6 procent van de werknemersbanen werd in 2017 betaald volgens het minimumloon.

Artikelen

Banen naar minimumloonklassen, 2014-2018

Banen van werknemers naar baankenmerken, ingedeeld naar minimumloonklassen, voor de jaren 2015-2018.

Cijfers

Toename jongeren met minimumloon

Het aantal banen met een minimumloon nam in de periode 2008-2012 licht toe. De toename zit vooral bij jongeren van 20 tot 30 jaar.

Artikelen

Een op de zes jongeren verdient minimumloon

Een op de zes jongeren onder de 23 jaar verdient het minimumloon tegen ruim een op de twintig volwassenen. In 2014 waren er bijna een half miljoen minimumloonbanen. Deze jongeren nemen 171 duizend...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bedrijven en minimumloon, Caribisch Nederland

Aantal bedrijven met werknemers op Caribisch Nederland en werknemers en minimumloon, 2006-2017

Cijfers

Aantal bedrijven met werknemers en banen van werknemers

Caribisch Nederland: aantal bedrijven met werknemers, de loonsom per baan in verhouding tot het Wettelijk Minimumloon (WML) en dienstverbanden van werknemers naar sector.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2019 en 2020

Minimahuishoudens met een (langdurig) laag inkomen in de gemeente Tilburg, gebruik gemeentelijke regelingen.

Cijfers

Ziekteverzuim in de SBI 10710, 2015-2018

Ziekteverzuimpercentage in de economische activiteit 10170 ‘Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk’, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, voor de jaren 2015-2018.

Cijfers

Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2017

Minimahuishoudens met een (langdurig) laag inkomen in de gemeente Tilburg, gebruik gemeentelijke regelingen.

Cijfers

Van Werknemer naar Ondernemer naar Werknemer

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar werknemers die kiezen voor het ondernemerschap en daarna weer terugkeren als werknemer.

Artikelen