Van Werknemer naar Ondernemer naar Werknemer

Een belangrijk onderwerp in het kader van het ondernemerschap is de groei van bedrijven. Hierbij kan de vraag gesteld worden Wat gebeurt er met de bedrijven van startende ondernemers? Door het meten van economische prestaties van de startende bedrijven en het volgen van deze bedrijven door de tijd wordt een indicatie gegeven van de groei van een bedrijf. Het EIM en het Ministerie van Economische Zaken hebben in het verleden onderzoek gedaan naar het zelfstandige ondernemerschap. Zij hebben gekeken naar de overlevingskans1) van een bedrijf. Gebleken is dat de overlevingskans van nieuwe bedrijven groot is. Bijna 74 procent van de nieuwe opgerichte bedrijven is twee jaar na dato nog actief. Over het algemeen overleven Nederlandse starters de eerste jaren van hun bestaan vanwege de relatief goede voorbereiding op de oprichting (EZ / EIM, 2002).