Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:loonbelasting
11 resultaten voor keyword:loonbelasting

Btw groeit in 40 jaar uit tot de belangrijkste belasting

In 1969 is de btw ingevoerd. De opbrengst bedroeg in dat eerste jaar ruim 2,5 miljard euro, bijna 40 jaar later was dat bijna 43 miljard euro.

Artikelen

Crisisheffing 2012: definitieve cijfers

In oktober 2013 heeft het CBS in een artikel verslag uitgebracht over de opbrengst van de Crisisheffing 2012. Inmiddels zijn de definitieve cijfers bepaald.Als gevolg van de correcties in de...

Artikelen

Insolventierecht in cijfers en modellen

In deze studie worden de resultaten gepubliceerd van het dossieronderzoek voor de Faillissementsstatistiek 2004. Dit onderzoek werd verricht door het Schoordijk Instituut van de Universiteit van...

Publicaties

Omzet melkveesector, 2014 – derde kwartaal 2017

Totale omzet van de melkveesector, 2014 - derde kwartaal 2017.

Cijfers
Artikelen

Schuld overheid daalt flink

De overheidsschuld bedroeg eind 2007 bijna 254 miljard euro. Dit is 2 miljard euro minder dan eind 2006.

Artikelen

Opbrengst rijksbelastingen bijna 7 miljard euro lager

In 2009 was de opbrengst van de rijksbelastingen 5 procent lager dan in 2008.Bij de belastingen op productie gingen vooral de omzetbelasting en de overdrachtsbelasting duidelijk in de min. Bij de...

Artikelen

Rijksbelastingen verdubbeld en vergroend

Sinds 1995 richt het fiscale beleid van de rijksoverheid zich op een verlaging van de belasting op arbeid en een verhoging van de belasting op milieugebruik. Ook zijn sinds 1995 de...

Artikelen
Artikelen