Insolventierecht in cijfers en modellen

In deze studie worden de resultaten gepubliceerd van het dossieronderzoek voor de Faillissementsstatistiek 2004. Dit onderzoek werd verricht door het Schoordijk Instituut van de Universiteit van Tilburg in samenwerking met het CBS. Behandeld wordt het onderwerp ‘schuldeisersbenadeling’  alsmede de algemene conclusies op basis van het gehele onderzoek. Resultaten met betrekking tot werkgelegenheid, behoud van onderneming en ‘misbruik’ van faillissementsrecht werden reeds eerder gepubliceerd op deze website.