Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:land van herkomst
19 resultaten voor keyword:land van herkomst

Barometer Culturele Diversiteit Havensteder, 2022 en 2023

Culturele Diversiteit onder werknemers van Havensteder, 2022 en 2023

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit ProRail, 31 december 2023

Culturele Diversiteit onder werknemers van ProRail, 31 december 2023.

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Amsterdam, november 2023

Culturele Diversiteit onder werknemers van Gemeente Amsterdam, november 2023

Cijfers

Ontvangers uitwonendenbeurs; herkomst, 2014, 2017, 2019, 2021 en 2022

Studenten die een uitwonendenbeurs ontvangen hebben uitgesplitst naar herkomstland.

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit Gemeente Diemen, 2022

Culturele Diversiteit onder werknemers van Gemeente Diemen, 2022

Cijfers

Barometer Culturele Diversiteit Cito, 2022

Culturele Diversiteit onder werknemers van Cito, 2022.

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Zwolle, 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Zwolle, 2022

Cijfers

Culturele Diversiteit Universitair Medisch Centrum Utrecht, november 2023

Culturele Diversiteit onder werknemers van Universitair Medisch Centrum Utrecht, november 2023

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2023

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Veiligheidsmonitor; kerncijfers, regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers

Sociale veiligheid; persoonskenmerken; 2021

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie Geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, stedelijkheid

Cijfers

Mensen met herkomst buiten Nederland wonen vooral in Randstad en grensregio

Mensen met een herkomst buiten Europa wonen relatief vaak in de Randstad; migranten vaak in de stad, de hier geboren tweede generatie wat vaker net daarbuiten. In grensregio’s in het zuiden van...

Artikelen

1,6 miljoen mensen voelden zich vorig jaar gediscrimineerd

In 2021 zei 11 procent van de inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder dat ze zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd hebben gevoeld

Artikelen

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

Bevolking naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, generatie (eerste respectievelijk tweede) en migratieachtergrond

Cijfers

Vooral vrouwen en kinderen uit Oekraïne ingeschreven

Tussen 24 februari en 7 april 2022 hebben zich ruim 27 duizend mensen uit Oekraïne bij een Nederlandse gemeente ingeschreven. Ruim een derde van hen zijn kinderen. Van de volwassen vluchtelingen is...

Artikelen

21 duizend inwoners met Oekraïense herkomst

Op 1 januari 2022 woonden 21 duizend mensen met een Oekraïense en ruim 35 duizend met een Russische herkomst in Nederland. In totaal hadden 119 duizend inwoners een herkomst in een van de landen van...

Artikelen

Herkomstland

Kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn.

Overig

Herkomst

Indeling bestaande uit twee onderdelen: geboren in Nederland en herkomstland.

Overig

Land van herkomst (migratie)

Land waar een immigrant woonde voordat deze zich in Nederland vestigde.

Overig