Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:land van herkomst
35 resultaten voor keyword:land van herkomst

Pagina 1 van 2

Culturele diversiteit Gemeente Rotterdam, oktober 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Rotterdam, oktober 2022.

Cijfers

Culturele diversiteit Sdu, 2021

Culturele diversiteit onder werknemers van Sdu, 2021

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking naar herkomst, 2020 en 2021

Deze tabellenset bevat twee tabellen waarbij gegevens over de werkzame beroepsbevolking zijn uitgesplitst naar herkomst/migratieachtergrond, leeftijd, onderwijsniveau en onderwijsrichting voor de...

Cijfers

Herkomstland

Kenmerk dat weergeeft in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn.

Overig

Chinezen in Nederland, 1 januari 2022

Deze publicatie bevat tabelinformatie over Chinezen in Nederland per 1 januari 2022

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Arnhem, juni 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Arnhem, juni 2022

Cijfers

Culturele diversiteit Enexis, 2021

Culturele diversiteit onder werknemers van Enexis, 2021

Cijfers

Land van herkomst (migratie)

Land waar een immigrant woonde voordat deze zich in Nederland vestigde.

Overig

21 duizend inwoners met Oekraïense herkomst

Op 1 januari 2022 woonden 21 duizend mensen met een Oekraïense en ruim 35 duizend met een Russische herkomst in Nederland. In totaal hadden 119 duizend inwoners een herkomst in een van de landen van...

Artikelen

Culturele diversiteit Timing, 2021

Culturele diversiteit onder werknemers van Timing, 2021

Cijfers

Culturele diversiteit Amsterdam UMC, juni 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Amsterdam UMC, juni 2022

Cijfers

Culturele diversiteit NTR, 2021

Culturele diversiteit onder werknemers van NTR, 2021.

Cijfers

Inwoners met herkomst Oekraïne en Rusland, 1 jan. 2022

Personen met een herkomst in de voormalige Sovjet-Unie, Oekraïne en Rusland op 1 januari 2022, uitgesplitst naar gemeente. De tabel bevat aantallen en aantallen per duizend inwoners.

Cijfers

Culturele diversiteit Achmea, november 2021

Culturele diversiteit onder werknemers van Achmea, november 2021.

Cijfers

Vo-leerlingen leerjaar 2 t/m 4 naar GGD-regio, 2022/’23

Tabel over vo-leerlingen van 12 t/m 16 jaar in leerjaren 2 t/m 4 naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijssoort en GGD-regio in schooljaar 2022/'23.

Cijfers

Culturele diversiteit Rabobank, januari 2023

Culturele diversiteit onder werknemers van Rabobank, januari 2023

Cijfers

Culturele diversiteit Stedin Groep, december 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Stedin, december 2022

Cijfers

Culturele diversiteit NN Personeel B.V., september 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van NN Personeel B.V., september 2022

Cijfers

Herkomstland van werknemers in Nederland

Herkomstland van werknemers in Nederland naar bedrijfstak en uurloon 2021

Cijfers

Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne, tot 10 oktober

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Ingeschreven als ingezetene bij een Nederlandse gemeente vanuit Oekraïne

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Sociaaleconomische kenmerken van Chinezen in Nederland, 1 januari 2022

Deze publicatie bevat sociaaleconomische tabelinformatie over Chinezen in Nederland per 1 januari 2022.

Cijfers

Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022

Aantal mensen dat zich vanuit Oekraïne heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente naar datum van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving.

Cijfers

Culturele diversiteit Gemeente Utrecht, oktober 2022

Culturele diversiteit onder werknemers van Gemeente Utrecht, oktober 2022

Cijfers

Herkomst

Indeling bestaande uit twee onderdelen: geboren in Nederland en herkomstland.

Overig