Verdeling besteedbaar inkomen

De figuur laat het aantal huishoudens per inkomensklasse zien.

Toon groep
Weergaveopties

Het gaat hier om het besteedbaar huishoudensinkomen: het netto-inkomen dat huishoudens kunnen gebruiken voor hun consumptieve bestedingen.

Klik op een van de kenmerken van huishoudens onder de figuur voor het selecteren van één of meer groepen.

Klik op de knop “Toon gemiddelden” voor het gemiddeld besteedbaar inkomen van de getoonde groepen.

Klik op de knop “Toon medianen” voor het mediane besteedbaar inkomen van de getoonde groepen.

Wijs met de cursor een inkomensklasse aan. Van deze inkomensklasse is dan te zien hoeveel huishoudens in deze klasse vallen en hoeveel procent van de huishoudens een hoger inkomen heeft.

De verdeling van afzonderlijke klassen loopt van -6 duizend euro tot 140 duizend euro. Huishoudens met een inkomen dat lager of hoger is, worden in de grafiek als een groep getoond.
 

 

Downloads

Relevante links