Wie zit waar in de inkomensverdeling?

Voor sociaaleconomisch onderzoek worden particuliere huishoudens regelmatig geordend op basis van de hoogte van hun gestandaardiseerd inkomen en vervolgens verdeeld in 10 even grote groepen.

Onderstaande grafieken bieden inzicht in overige kenmerken van de particuliere huishoudens in de 10 afzonderlijke inkomensgroepen. De grafieken beschrijven de samenstelling van huishoudens, de belangrijkste inkomensbron van huishoudens, de woonsituatie en de leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden.

Samenstelling per 10%-inkomensgroep, 2021*
categories1Eenpersoonshuishouden (%)Eenoudergezin (%)Paar, zonder kind (%)Paar, met kind(eren) (%)Meerpersoonshuishouden, overig (%)
1e
(laag)
530,373,195,183,612,7
2e 455,198,6156,576,28,5
3e 428,167,2202,788,28,8
4e 349,375,0222,2137,011,5
5e 306,362,5220,4192,113,6
6e 257,153,6227,7241,215,3
7e 224,144,9244,0264,417,5
8e 185,738,2268,5282,320,1
9e 145,330,6300,1296,922,0
10e130,822,1318,0302,221,7
* Voorlopige cijfers

Belangrijkste inkomensbron per 10%-inkomensgroep, 2021*
categories1Inkomen als werknemer (%)Inkomen als zelfstandige (totaal) (%)Uitkering arbeidsongeschiktheid (%)Uitkering pensioen (%)Uitkering bijstand (%)Overig (%)
1e
(laag)
260,569,349,5146,0166,0103,6
2e 179,829,493,0304,5114,873,4
3e 288,329,540,0410,98,417,8
4e 391,238,430,7323,62,09,0
5e 456,047,220,9265,00,35,5
6e 505,258,313,9213,90,13,5
7e 530,868,29,3184,20,02,4
8e 556,984,16,3146,10,01,5
9e 571,8110,74,0107,40,01,0
10e475,4219,22,197,80,00,4
* Voorlopige cijfers

Woonsituatie per 10%-inkomensgroep, 2021*
categories1eigen woning (%)huurwoning geen huurtoeslag (%)huurwoning met huurtoeslag (%)
1e
(laag)
90,5337,4367,0
2e 96,1172,9525,9
3e 186,4264,0344,5
4e 363,3301,9129,7
5e 482,4276,136,3
6e 566,5211,616,7
7e 632,7153,68,6
8e 668,7121,25,0
9e 695,696,52,7
10e719,973,41,5
* Voorlopige cijfers

Leeftijd hoofdkostwinner per 10%-inkomensgroep, 2021*
categories1tot 25 jaar (%)25 tot 45 jaar (%)45 tot 65 jaar (%)65 jaar of ouder (%)
1e
(laag)
201,0237,7236,9119,3
2e 30,6208,7253,5302,1
3e 28,9179,7176,6409,8
4e 26,7233,2210,8324,2
5e 19,1258,8246,9270,1
6e 13,4276,7282,0222,8
7e 10,8273,7313,9196,5
8e 8,6269,2355,9161,2
9e 4,6260,6405,2124,6
10e2,0225,0455,9112,0
* Voorlopige cijfers