Zoekresultaten

86 resultaten voor keyword:grond- weg- en waterbouw
86 resultaten voor keyword:grond- weg- en waterbouw

Pagina 1 van 4

Grond- Weg- en Waterbouw – Spoorwegen; Input prijsindex

Grond- Weg- en Waterbouw – Spoorwegen; Input prijsindex

Cijfers

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstakken

Cijfers

Basisverlegging inputprijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw van 2010=100 naar 2015=100

Nederlands: Met ingang van het eerste kwartaal van 2020 worden de prijsindices GWW gepubliceerd met een nieuw referentiejaar, te weten het jaar 2015. In deze publicatie wordt beschreven wat er is...

Publicaties

Meer omzet en werkgelegenheid in bouwsector in 2017

De omzet van de bouwsector nam in 2017 met 5,7 procent toe. Ook nam in de bouw de werkgelegenheid toe.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, vierde kwartaal

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het vierde kwartaal van 2017.

Artikelen

Bouwnijverheid; omzet naar bedrijfsomvang, index 2010=100, 2005-2017

Omzetontwikkelingen bouwnijverheid SBI 2008 (Burgerlijke- en utiliteits- bouw, grond-, water-, en wegenbouw), bedrijfsomvang, index 2010 = 100

Cijfers

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bouwnijverheid. Omzet: indexcijfers 2010 = 100, ontwikkeling. Naar activiteit en omvang (alle bedrijven, 10 en meer werkzame personen)

Cijfers

Kwartaalmonitor bouw, derde kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het derde kwartaal van 2017.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, tweede kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het tweede kwartaal van 2017.

Artikelen

Bedrijven investeerden 51 miljard in 2015

Nederlandse niet-financiële bedrijven hebben in 2015 ongeveer 51 miljard euro in materiële vaste activa geïnvesteerd.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, eerste kwartaal 2017

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het eerste kwartaal van 2017.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, vierde kwartaal 2016

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het vierde kwartaal van 2016.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, derde kwartaal 2016

In het 3e kwartaal van 2016 groeide de omzet van de bouw opnieuw. Het ondernemersvertrouwen bereikte een recordhoogte.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, tweede kwartaal 2016

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het tweede kwartaal van 2016.

Artikelen
Artikelen

Omzet bouw groeit, vertrouwen neemt verder toe

De bouw heeft in 2015 elk kwartaal de omzet zien toenemen ten opzichte een jaar eerder. Wel was de groei in het laatste kwartaal van 2015 een stuk lager dan in de eerste drie kwartalen. Desondanks...

Artikelen

Bouw beleeft in 2015 hoogste omzetgroei sinds crisis

De omzet in de bouw is met ruim 5 procent gegroeid in 2015, het hoogste groeicijfer sinds 2008. Voornamelijk bedrijven in de woning en kantorenmarkt (burgerlijke en utiliteitsbouw) deden het erg goed...

Artikelen

Bouw boekt grootste omzetstijging in tien jaar

De omzet van de bouw lag in juni 2015 bijna een kwart hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo meldt CBS. Dit is de grootste stijging van de laatste tien jaar.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, eerste kwartaal 2015

Dit is het tweede kwartaal op rij van groei. Vooral kleine bedrijven (minder dan 10 werkzame personen) zagen hun omzet fors stijgen.

Artikelen
Artikelen

Bouwkosten bruggen en tunnels lager dan voor de crisis

De kosten voor de bouw van bruggen en tunnels lagen in april 2014 nog onder het niveau van het begin van de economische crisis medio 2008. Dit terwijl de totale kosten binnen de grond-, weg- en...

Artikelen