Bouwnijverheid; omzet naar bedrijfsomvang, index 2010=100, 2005-2017

Bouwnijverheid; omzet naar bedrijfsomvang, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfsomvang Bedrijfstak/Branches SBI 2008 Perioden Indexcijfers omzet (2010 = 100) Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal 1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017* 111,9 5,7
Totaal 1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017* 111,4 9,8
Totaal 1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017* 113,0 4,1
Totaal 1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017* 111,8 3,1
1 tot 10 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017* 136,6 8,3
1 tot 10 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017* 152,0 12,1
1 tot 10 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017* 138,8 7,1
1 tot 10 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017* 127,6 6,1
10 tot 100 werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017* 106,5 6,5
10 tot 100 werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017* 106,8 4,8
10 tot 100 werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017* 132,9 11,1
10 tot 100 werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017* 99,3 6,5
100 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017* 102,9 3,3
100 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017* 95,0 13,4
100 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017* 103,5 1,0
100 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017* 110,7 -2,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van bedrijven in de bouwnijverheid (exclusief projectontwikkeling) volgens de SBI 2008. De ontwikkeling is uitgedrukt in indexcijfers op basis van 2010 = 100 en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar.
Deze tabel is stopgezet per 6 juni 2018. De tabel wordt opgevolgd door een nieuwe tabel. Zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2005 t/m 4e kwartaal 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, eerdere perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 6 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 6 juni 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor de link naar meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Deze basisperiode heeft het indexcijfer 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband