Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bouwnijverheid; omzetontwikkeling, index 2010=100, 2005-2017

Bedrijfsomvang Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Indexcijfers omzet (2010=100)
1 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017* 111,3
1 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017* 111,9
1 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2017* 110,1
1 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2017* .
1 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017* 111,4
1 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017* 113,0
1 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2017* 116,7
1 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2017* 110,7
1 of meer werkzame personen 429 Overige civieltechnische bouw 2017* .
1 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017* 111,8
1 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2017* 117,9
1 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatiebedrijven 2017* 108,7
1 of meer werkzame personen 433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2017* 112,3
1 of meer werkzame personen 439 Overige gespecialiseerde bouw 2017* 118,4
10 of meer werkzame personen F Bouwnijverheid 2017* 104,0
10 of meer werkzame personen 412-439 Bouw (geen projectontwikkeling) 2017* 104,5
10 of meer werkzame personen 41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2017* 99,8
10 of meer werkzame personen 411 Projectontwikkeling 2017* .
10 of meer werkzame personen 412 Algemene B&U-bouw 2017* 100,6
10 of meer werkzame personen 42 Grond-, water- en wegenbouw 2017* 110,7
10 of meer werkzame personen 421 Bouw van wegen, spoorwegen, tunnels 2017* 115,1
10 of meer werkzame personen 422 Buizen- en kabelleggers 2017* 107,2
10 of meer werkzame personen 429 Overige civieltechnische bouw 2017* .
10 of meer werkzame personen 43 Gespecialiseerde bouw 2017* 104,8
10 of meer werkzame personen 431 Sloopbedrijven en grondwerk 2017* 108,8
10 of meer werkzame personen 432 Bouwinstallatiebedrijven 2017* 105,0
10 of meer werkzame personen 433 Afwerkingsbedrijven (bouw) 2017* 99,5
10 of meer werkzame personen 439 Overige gespecialiseerde bouw 2017* 106,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van de bouwnijverheid (SBI 2008 sectie F). De ontwikkeling is weergegeven met behulp van indexcijfers en als procentuele verandering ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar een aantal branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008) en twee klassen van bedrijfsomvang. Deze tabel is stopgezet per 6 juni 2018. De tabel wordt opgevolgd door een nieuwe tabel. Zie paragraaf 3

Gegevens beschikbaar vanaf januari 2005 t/m december 2017.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 zijn voorlopig, die van de overige perioden zijn definitief.

Wijzigingen per 6 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel is naar aanleiding van de vijfjaarlijkse basisverlegging per 6 juni 2018 stopgezet en opgevolgd door een nieuwe tabel. Voor de link naar meer informatie over de basisverlegging zie paragraaf 3

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer geeft de verhouding weer tussen de waarde van een bepaalde variabele (bijv. omzet) in een bepaalde periode en de waarde van diezelfde variabele in de basisperiode. Het gemiddelde indexcijfer in deze basisperiode is 100.

Omzet is de opbrengst uit verkoop van goederen en diensten aan derden, exclusief btw. De omzet omvat zowel de opbrengst uit hoofdactiviteit als uit nevenactiviteiten. Derden zijn consumenten en bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.