Bouwkosten bruggen en tunnels lager dan voor de crisis

© ANP

De kosten voor de bouw van bruggen en tunnels lagen in april 2014 nog onder het niveau van het begin van de economische crisis medio 2008. Dit terwijl de totale kosten binnen de grond-, weg- en waterbouw (gww) in de tussentijd met gemiddeld 4,5 procent gestegen zijn. Dat de kostenontwikkeling van de bouw van bruggen en tunnels achterblijft komt vooral door de sterk gedaalde staalprijs.

Kostenstijging in gww vooral door loonkosten

In april 2014 waren de kosten in de gehele gww 4,5 procent hoger dan in juli 2008. Ruim drie kwart van deze toename komt door de loonkosten die over diezelfde periode met 13 procent zijn toegenomen. Het overige deel is het resultaat van de prijsstijgingen en -dalingen van het materieel en de materialen zoals staal en prefab betonelementen.

Prijsindexcijfers, belangrijkste kostenposten en totaal gww

Prijsindexcijfers, belangrijkste kostenposten en totaal gww

Alleen bouwkosten van bruggen en tunnels nog lager

In het begin van de economische crisis daalden de kosten voor werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw aanzienlijk, om daarna weer te stijgen. Nu, bijna zes jaar later, ligt alleen het kostenniveau voor het bouwen van bruggen en tunnels nog onder het niveau van medio 2008. In alle andere deelgebieden binnen de gww waren de kosten in april 2014 hoger dan in juli 2008.

Kostenontwikkeling deelgebieden grond-, weg- en waterbouw

Kostenontwikkeling deelgebieden grond-, weg- en waterbouw

Dat het bouwen van tunnels en bruggen in april 2014 nog steeds goedkoper is dan halverwege het jaar 2008 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de scherpe prijsval van de toegepaste staalproducten. De prijs hiervan nam in korte tijd met bijna een derde af. Ook de prijzen van geprefabriceerde betonelementen liggen nog bijna 12 procent onder het niveau van juli 2008. Beide materialen worden veel gebruikt bij de bouw van tunnels en bruggen en hebben daarom een groot aandeel in de kosten.

Prijsindex Bruggen en tunnels, staal en prefab betonelementen

Prijsindex Bruggen en tunnels, staal en prefab betonelementen

Henny Floor

Bron: StatLine