Zoekresultaten

10 resultaten voor keyword:decentrale overheid
10 resultaten voor keyword:decentrale overheid

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2023

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Cijfers

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2022

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën ook aandacht voor de vermogenspositie van gemeenten.

Publicaties

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2022

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Cijfers

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2021

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Cijfers

Lokale overheid sterk afhankelijk van Rijksfinanciering

De lokale overheid is in Nederland voor bijna drie kwart van de inkomsten afhankelijk van de Rijksoverheid. In 2019 bestond 27 procent van de inkomsten van de lokale overheid uit eigen inkomsten,...

Artikelen

Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven

Het aandeel overheidsuitgaven door de lokale overheid is in de afgelopen 20 jaar licht afgenomen, dat van de centrale overheid toegenomen. De lokale overheid is qua inkomsten sterk afhankelijk van de...

Publicaties

Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 was het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid bijna 24 miljard euro negatief.

Artikelen

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2020

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Cijfers

Wat rekent het CBS tot de sector overheid?

Het CBS bakent voor de statistieken van de overheidsfinanciën de sector overheid af volgens Europese richtlijnen.

Artikelen

Lijst instellingen sector overheid

Voor gebruikers van de statistieken over de overheidsfinanciën, zoals het overheidstekort en de overheidsschuld, is het nuttig om te weten welke instellingen in de cijfers meegenomen zijn.

Overig