Waarom niet

Niet alle statistieken bevatten cijfers op elk regionaal niveau of over elke periode. Staat in StatLine geen informatie op het niveau dat u zoekt, dan kunt u bij de infoservice navragen of deze gegevens als maatwerk beschikbaar zijn.

Er zijn grofweg vijf redenen waarom uitkomsten niet in StatLine beschikbaar zijn:

Combinaties

Cbs.nl en StatLine zijn ingedeeld volgens een vaste thema-indeling. Uitkomsten samenstellen uit verschillende thema’s is bijna steevast maatwerk, want het aantal mogelijke combinaties is zeer groot. Voor het koppelen van gegevens uit verschillende thema’s biedt het CBS verscheidene mogelijkheden.

Actualiteit

Statistieken over de afgelopen verslagperiode zijn niet altijd meteen na afloop van die periode beschikbaar op StatLine. De vuistregel is dat statistieken binnen de daaropvolgende verslagperiode worden gepubliceerd. Zo worden maandstatistieken over het algemeen dus binnen een maand gepubliceerd en jaarstatistieken binnen een jaar.
Sommige onderzoeken vormen hierop een uitzondering. Zo wordt de statistiek Bodemgebruik in Nederland elke twee jaar gepubliceerd. Omdat het maken van de statistiek ook tijd kost, zijn de meest recente cijfers over het bodemgebruik van een verslagjaar wat verder terug ligt in de tijd.

Detailniveau

Hoe meer waarnemingen in een onderzoek zijn gedaan, hoe meer details kunnen worden gepresenteerd. De omvang van de steekproef en de respons zijn dus van invloed op het detailniveau waarop de uitkomsten kunnen worden gepubliceerd. Of meer (regionale) diepgang mogelijk is dan beschikbaar is in StatLine, kan worden nagevraagd via de infoservice van het CBS.

Regionale indelingen

Niet alle uitkomsten worden naar alle mogelijke regionale niveaus gepubliceerd.

  • Welke thema’s naar welk regionaal niveau beschikbaar zijn, staat in dit overzicht.
  • Over welke thema’s het CBS geen of beperkte regionale informatie heeft, staat in dit schema.

Geheimhouding

Uitkomsten worden uitsluitend gepubliceerd als aan de regels van statistische beveiliging is voldaan. Dat wil zeggen dat informatie niet herleidbaar mag zijn tot een individueel persoon, bedrijf of instelling. Is dat wel het geval, dan is de betreffende uitkomst niet beschikbaar.