Economie Almere wederom sterkste groei

© Hollandse Hoogte
In 2018 groeide de Nederlandse economie met 2,7 procent. Dit was een iets kleinere groei dan het jaar daarvoor. Deze lagere groei was bij nagenoeg alle provincies terug te zien. Flevoland kende, met dank aan Almere, de sterkste groei. In Groningen was de krimp met 0,8 procent groter dan vorig jaar door een grotere afname van de aardgaswinning. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Almere had, net als in 2017, van de COROP-plusgebieden de sterkste economische groei (4,6 procent). Een toenemende bevolking en stabiele groei van leasebedrijven droegen hieraan bij. Haarlemmermeer e.o. profiteerde in 2018 van de positieve ontwikkeling in de luchtvaart en de uitzendbureaus wat zorgde voor een economische groei van 3,8 procent. De krimp in Overig Groningen, die veroorzaakt werd door een afname in de aardgaswinning, werd gedeeltelijk teniet gedaan door een gemeentelijke herindeling. Doordat de chemische industrie in Delfzijl e.o. kromp, groeide de economie van deze regio maar met 0,2 procent. In het merendeel van de gebieden lag de groei tussen 2 en 3 procent.

Zuidwest-Friesland had weliswaar met 5,2 procent een sterkere groei dan Almere, maar een deel van het hogere bbp is het gevolg van een gemeentelijke herindeling. Hierdoor verschoof een deel van de economie van Noord-Friesland naar Zuidwest-Friesland. Het CBS kan het effect van deze herindeling op het regionale bbp niet kwantificeren. Door een andere gemeentelijke herindeling kromp de economie van Oost-Groningen en was de krimp in Overig Groningen minder sterk.

Economische groei per COROP-plusgebied*, 2018**
Corop PlusEconomische groei (%)
*Oost-Groningen* (CP)-3,6
Delfzijl en omgeving (CP)0,2
Overig Groningen* (CP)*-0,4
Noord-Friesland* (CP)*-0,3
Zuidwest-Friesland* (CP)*5,2
Zuidoost-Friesland (CP)2,4
Noord-Drenthe (CP)1,4
Zuidoost-Drenthe (CP)1,5
Zuidwest-Drenthe (CP)2,9
Noord-Overijssel (CP)2,9
Zuidwest-Overijssel (CP)2,9
Twente (CP)2,7
Veluwe (CP)3,0
Achterhoek (CP)2,6
Arnhem/Nijmegen (CP)2,4
Zuidwest-Gelderland (CP)3,2
Utrecht-West (CP)3,7
Stadsgewest Amersfoort (CP)3,1
Stadsgewest Utrecht (CP)2,8
Zuidoost-Utrecht (CP)3,4
Kop van Noord-Holland (CP)2,3
Alkmaar en omgeving (CP)2,6
IJmond (CP)2,7
Agglomeratie Haarlem (CP)3,3
Zaanstreek (CP)3,1
Amsterdam (CP)3,3
Overig Agglomeratie Amsterdam (CP)3,2
Edam-Volendam en omgeving (CP)3,0
Haarlemmermeer en omgeving (CP)3,8
Het Gooi en Vechtstreek (CP)3,4
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CP)2,8
Aggl.s-Gravenhage excl. Zoetermeer (CP)2,8
Zoetermeer (CP)2,1
Delft en Westland (CP)2,6
Oost-Zuid-Holland (CP)3,4
Rijnmond (CP)2,8
Overig Groot-Rijnmond (CP)2,9
Drechtsteden (CP)2,3
Overig Zuidoost-Zuid-Holland (CP)3,3
Zeeuwsch-Vlaanderen (CP)1,1
Overig Zeeland (CP)2,4
West-Noord-Brabant (CP)2,8
Midden-Noord-Brabant (CP)2,8
Stadsgewest s-Hertogenbosch (CP)2,9
Overig Noordoost-Noord-Brabant (CP)3,2
Zuidoost-Noord-Brabant (CP)3,2
Noord-Limburg (CP)2,6
Midden-Limburg (CP)2,7
Zuid-Limburg (CP)2,0
Almere (CP)4,6
Flevoland-Midden (CP)2,2
Noordoostpolder en Urk (CP)2,2
* Gemeentelijke herindelingen in 2018 hebben invloed op de ontwikkeling van 0ost-Grongingen, Overig Groningen, Noord-Friesland en Zuidwest-Friesland. ** voorlopige cijfers

Financiële dienstverlening remt groei in grote steden

Al een aantal jaar groeit de economie van Amsterdam het sterkst van de vier grote steden. Op de financiële dienstverlening na, kenden alle belangrijke bedrijfstakken in Amsterdam een sterke groei. Rotterdam en Utrecht groeide met 2,8 procent net iets harder dan het Nederlands gemiddelde. Den Haag zat met een groei van 2,7 procent precies op het gemiddelde. In Rotterdam deed de industrie het beter dan gemiddeld, maar nam de groei in de vervoer en opslag af. Utrecht kende een bovengemiddelde groei van de handel, maar net als in Amsterdam kromp ook hier de financiële dienstverlening. In Den Haag is de financiële dienstverlening minder omvangrijk dan in Amsterdam en Utrecht, maar was de krimp wel groter. De overheid groeide in Den Haag sterker dan gemiddeld, maar de groei was niet erg groot.

Flevoland wederom sterkste groei van de provincies

De top drie van sterkst groeiende provincies is ten opzichte van vorig jaar onveranderd gebleven. De economie van Flevoland groeide met 3,4 procent opnieuw het hardst. Gevolgd door Noord-Holland die een economische groei kende van 3,2 procent en Noord-Brabant met een economische groei van 3,0 procent. Noord-Brabant profiteerde van de groei in de industrie die hier bovengemiddeld aanwezig is. Doordat de aardgaswinning nog meer is afgenomen kromp de economie van Groningen met 0,8 procent. De economische groei exclusief aardgaswinning is daarentegen wel sterker dan vorig jaar, met 2,7 procent zit Groningen precies op het Nederlands gemiddelde.

Bruto binnenlands product (volume)
 2018* (% verandering t.o.v. een jaar eerder)2017 (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Nederland2,72,9
Flevoland3,44,2
Noord-Holland3,23,3
Noord-Brabant33,3
Utrecht2,93,2
Overijssel2,82,9
Zuid-Holland2,82,7
Gelderland2,72,9
Limburg2,32,9
Zeeland22,3
Drenthe1,92,3
Friesland1,52
Groningen-0,8-0,5
* voorlopige cijfers