Zoekresultaten

12 resultaten voor keyword:besteedbaar inkomen
12 resultaten voor keyword:besteedbaar inkomen

Personen naar huishoudensinkomensklasse in Regio Holland-Rijnland

Het aantal personen in klasse van het besteedbaar huishoudensinkomen per postcode-4-gebied.

Cijfers

Hoe is de financiële welvaart verdeeld?

Welvaartsverdeling van huishoudens volgens een maatstaf gebaseerd op inkomen en vermogen.

Publicaties

Coronacrisis drukt bestedingen buitenshuis, meer uitgaven voor thuis

De bestedingen van huishoudens zijn in het eerste jaar van de coronacrisis substantieel achtergebleven bij het inkomen. Rekening houdend met prijsstijgingen waren de gemiddelde bestedingen in 2020...

Artikelen

Inkomen per gemeente en wijk, 2017

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2017.

Cijfers

Inkomen per gemeente en wijk, 2018

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2018

Cijfers

Inkomen per gemeente en wijk, 2017

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2017

Cijfers

Inkomen per gemeente en wijk, 2019

Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2019.

Cijfers

Materiële welvaart in Nederland 2020

In de tweejaarlijkse publicatie Materiële Welvaart in Nederland presenteert het CBS de nieuwste gegevens over de financiële situatie van huishoudens en personen in Nederland.

Publicaties

Inkomen oudere migranten verschilt sterk per herkomstgebied

Ouderen uit Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen hebben een ongunstiger sociaaleconomische positie dan in Nederland geboren ouderen. Bij migranten met een andere herkomst...

Artikelen

Inkomen verdeeld, trends 1977-2019

Publicatie over de inkomensreeksen 1977 tot en met heden, in samenwerking met de Universiteit Leiden.

Publicaties

Ongelijkheid in inkomen en vermogen

Inkomens- en vermogensongelijkheid van huishoudens in 2011-2017.

Publicaties

Energieverbruik en -rekening naar huishoudprofiel, 2018

Energieverbruik, inkomen en energierekening voor 10 bewoningsprofielen, 2018

Cijfers