Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:belastingdruk
16 resultaten voor keyword:belastingdruk

Animo voor emigratie gedaald

Sinds 2008 is niet alleen het aantal autochtone emigranten gedaald, ook het aandeel autochtonen dat plannen heeft om te emigreren is afgenomen. Degenen die weg willen uit Nederland noemen vaker werk...

Artikelen

Gemeentelijke heffingen stijgen ruim 4 procent

In 2008 innen gemeenten 4,4 procent meer aan gemeentelijke heffingen dan vorig jaar. Dat is vooral toe te schrijven aan de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolrechten.

Artikelen

Lage inkomens betalen relatief veel indirecte belasting

De indirecte belastingen waren 36 miljard euro. De hoogste inkomens betaalden 11 en de laagste inkomens 4 miljard.

Artikelen
Artikelen

Belasting- en premiedruk in de Europese Unie bijna 40 procent

In 2011 bedroeg de druk van belastingen en sociale premies in de Europese Unie gemiddeld 39 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Tussen de EU-landen zijn er echter grote verschillen.

Artikelen

Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht

Deze publicatie geeft in vogelvlucht de belangrijkste ontwikkelingen in de inkomensverdeling tussen huishoudens, de inkomensongelijkheid en -herverdeling, belasting- en premiedruk, koopkracht,...

Publicaties

Belasting- en premiedruk huishoudens in 2018 niet hoger

De druk van inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen en overige premies op het bruto-inkomen van huishoudens bleef in 2018 gemiddeld 38,5 procent, vrijwel even hoog als in 2017.

Artikelen

AOW-gerechtigde huurders zonder aangifte inkomstenbelasting

Personen op AOW-gerechtigde leeftijd zonder aangifte inkomstenbelasting, maar met inkomen anders dan AOW in Belastingbox 1, wonend in een huurwoning, 2015-2019.

Cijfers

Welvaart in Nederland 2012

In de publicatie Welvaart in Nederland worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Waar mogelijk komen lange trends...

Publicaties

Belasting- en premiedruk nam in 2020 verder toe

De belasting- en premiedruk steeg in 2020 naar 39,2 procent van het bruto binnenlands product. Hiermee zette de stijgende trend van de laatste jaren door. Uitgezonderd een daling in 2011 en 2015 nam...

Artikelen

Welvaart in Nederland 2014

In de publicatie Welvaart in Nederland worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Waar mogelijk komen lange trends...

Publicaties

Druk vennootschapsbelasting neemt sterk af

In 2006 was de druk van de vennootschapsbelasting bij de grootste niet-financiële ondernemingen 20,9 procent. Dat was 7,4 procentpunt minder dan in 2004.

Artikelen

De effectieve vennootschapsbelastingdruk, 2006-2017

Onderzoek naar de effectieve druk van de vennootschapsbelastingdruk onder grote ondernemingen in Nederland, 2006-2017.

Cijfers

Belasting- en premiedruk neemt toe

De ontwikkeling van de belasting- en premiedruk in Nederland in 2015

Artikelen