Animo voor emigratie gedaald

Sinds 2008 is niet alleen het aantal autochtone emigranten gedaald, ook het aandeel autochtonen dat plannen heeft om te emigreren is afgenomen. Degenen die weg willen uit Nederland noemen vaker werk als belangrijkste reden. De rust, ruimte en natuur in het buitenland trekken nu juist wat minder. Jongeren willen vaker emigreren dan ouderen, en dan vooral voor werk of opleiding. Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Minder autochtonen met plannen om te emigreren

Het aantal emigranten uit Nederland is sinds de eeuwwisseling geleidelijk gestegen. De emigratie van autochtonen nam aanvankelijk ook toe, maar is vanaf 2008 gedaald naar een structureel lager niveau. Sinds die periode zijn er ook minder autochtonen met emigratieplannen. Was in 2008 nog 6 procent van de 18- tot 63-jarige autochtonen van plan om zich voor minimaal acht maanden in een ander land te vestigen, in 2013 was dat 4 procent. 
De animo voor emigratie is in alle leeftijdsgroepen gedaald, maar blijft het hoogst bij jongere autochtonen, van wie 7 procent van plan is Nederland te verlaten. In de hogere leeftijdsgroepen is dat 3 procent. Jongeren denken wel vaker dan ouderen dat de emigratie tijdelijk zal zijn. Van hen wil 45 procent zeker weer terug, van de ouderen ruim 20 procent. Behalve jongeren hebben ook autochtone mannen en hoogopgeleiden relatief vaak plannen om te emigreren.

Vaker emigreren vanwege werk

De meest genoemde reden om te emigreren is werk: in 2013 wilde ruim een op de drie autochtonen met emigratieplannen daarom naar het buitenland verhuizen. Ook rust, ruimte, stilte of natuur zijn voor velen (een op de zes) aanleiding voor vertrek. Vooral ouderen willen om die reden weg;  jongeren willen juist vaak naar het buitenland vanwege opleiding of werk. Drie op de tien hebben andere redenen voor hun emigratieplannen. Vaak is dat het weer (7 procent), of de uitdaging en het avontuur van emigreren (5 procent).

Hoewel de vertrekredenen in 2013 niet zonder meer te vergelijken zijn met die van 2008 vanwege een gewijzigde vraagstelling, is wel duidelijk dat werk in 2013 aanzienlijk vaker als belangrijkste reden werd genoemd dan in 2008. Rust, ruimte, stilte en natuur, de belastingdruk en het gevoel dat Nederland te vol is, zijn daarentegen minder vaak de belangrijkste reden.

Emigratieplannen vaker buiten Europa

Geëmigreerde autochtonen gingen vooral naar landen in Europa, met als populairste bestemming onze buurlanden België en Duitsland. Daarnaast zijn de Verenigde Staten en Australië in trek.  Voor degenen met plannen om naar het buitenland te gaan zijn dit eveneens de meest genoemde bestemmingen. Wel is in 2013 een kleiner aandeel van plan om naar een land in Europa te gaan dan vijf jaar daarvoor.

Bron:

Downloads