Zoekresultaten

16 resultaten voor keyword:bebouwd terrein
16 resultaten voor keyword:bebouwd terrein

Ecosysteemomvang; ecosysteemtypen, regio

Oppervlakte van verschillende ecosysteemtypen in Nederland in vierkante kilometers per provincie

Cijfers

Minder natuur- en bosgebied in Nederland

In de periode 2013-2022 is de oppervlakte van natuur- en bosgebieden met bijna 2,5 procent (158 vierkante kilometer) afgenomen.

Artikelen

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente

Verkeersterrein, Bebouwd terrein, Bos, Natuurlijk terrein, Water Nederland en gemeenten

Cijfers

Deze eeuw vooral in Randstad meer bebouwing

Tussen 2000 en 2017 is er in Nederland 45,6 duizend hectare bebouwd terrein bij gekomen. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant ging een fors deel van de uitbreiding naar woongebied en de aanleg van...

Artikelen

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2017

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten 2017

Cijfers

Meer grond voor woningen en bedrijven

In 20 jaar tijd is er in Nederland per saldo 59,2 duizend hectare bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Bijna 90 procent hiervan is nieuw woon- en werkterrein. In West-Nederland was de...

Artikelen

Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein

In 2012-2015 is er in Nederland 11 duizend hectare aan open natuurlijk terrein bij gekomen, vooral open nat natuurlijk terrein. Ook de bebouwde oppervlakte groeide, met 4,7 duizend hectare....

Artikelen

In twintig jaar bijna 240 gemeenten minder

Nederland telt 388 gemeenten vanaf 1 januari 2017, 2 minder dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen

Veranderend landschap langs de A2

In 2010 was over twee derde van de lengte van de A2 landelijk uitzicht. In 1996 was de directe omgeving van de A2 nog voor bijna driekwart landelijk. Sinds dat jaar ging ruim vijf duizend hectare op...

Artikelen

Glastuinbouw groeit sneller dan bebouwd gebied

Het terrein voor glastuinbouw groeide tussen 1996 en 2008 sneller dan het bebouwd terrein. Er is in die twaalf jaar een glazen stad ter grootte van Haarlem bijgebouwd. Ruim de helft van het terrein...

Artikelen

Bebouwing zet gestaag door

Nederland is nog steeds een agrarisch land als je kijkt naar het bodemgebruik.

Artikelen

Minder woonterrein per huishouden

Tussen 1996 en 2006 is er in Nederland ruim 17 duizend hectare aan woonterrein bij gekomen. Het aantal vierkante meter aan woonterrein per huishouden nam in deze periode af, terwijl de oppervlakte...

Artikelen

Ruim een tiende van Nederland is bos

Ruim 10 procent van het landoppervlakte in Nederland is bos. Dat komt overeen met 3 447 km2, ofwel het totale landoppervlak van Friesland.

Artikelen

Ruim 200 hectare aan volkstuinen opgeheven in tien jaar tijd

In 2006 had Nederland 3 906 hectare aan volkstuinen. Dat is ruim 200 hectare minder dan tien jaar eerder.

Artikelen

Droge natuur ligt niet stil

In 2006 had Nederland bijna 85 duizend hectare aan open droog natuurlijk terrein. Dit wordt gevormd door stuifzanden, duinen, strand en heide. Tussen 1996 en 2006 is de oppervlakte aan droge natuur...

Artikelen