Minder woonterrein per huishouden

Tussen 1996 en 2006 is er in Nederland ruim 17 duizend hectare aan woonterrein bij gekomen. Het aantal vierkante meter aan woonterrein per huishouden nam in deze periode af, terwijl de oppervlakte per persoon juist toenam.

Woonterrein in tien jaar tijd toegenomen met oppervlakte van Texel

In 1996 was 9 procent van het landoppervlak bebouwd terrein. Twee derde daarvan, ofwel 214 duizend hectare, was woonterrein. Tussen 1996 en 2006 is er ruim 22 duizend hectare aan nieuw woonterrein aangelegd, het grootste deel op voormalig agrarisch terrein. Tegelijkertijd maakte ruim 5 duizend hectare aan woonterrein plaats voor wegen, recreatie- of agrarisch gebied. Per saldo kwam er dus ruim 17 duizend hectare woonterrein bij: gelijk aan de oppervlakte van het Waddeneiland Texel.

Verandering grondgebruik

Verandering grondgebruik

Woonterrein per huishouden met 4 vierkante meter verminderd

Per huishouden was er in 1996 gemiddeld 323 vierkante meter aan woonterrein beschikbaar. In 2006 was dit gedaald naar 319 vierkante meter. De oppervlakte per huishouden nam af doordat de toename van het woonterrein de sterkere groei van het aantal huishoudens niet compenseerde.

De gemiddelde woonoppervlakte per persoon nam tussen 1996 en 2006 wel toe, van 136 tot 139 vierkante meter. Dat komt doordat het aantal inwoners minder snel groeide dan het aantal huishoudens.

Meeste ruimte voor inwoners van Drenthe

De oppervlakte aan woonterrein per persoon verschilt sterk per provincie. Inwoners van Drenthe woonden in 2006 met 209 vierkante meter per persoon het ruimst. Inwoners van Zuid-Holland hadden met gemiddeld 100 vierkante meter de kleinste oppervlakte aan woonterrein tot hun beschikking.

In bijna alle provincies is de gemiddelde oppervlakte aan woonterrein per persoon tussen 1996 en 2006 toegenomen. Uitzonderingen zijn Flevoland en Utrecht: inwoners van deze provincies leverden respectievelijk 7 en 2 vierkante meter in. In Flevoland komt dat door de grote uitbreiding van woonwijken in de gemeente Almere, terwijl in Utrecht de stad Utrecht flink uitbreidde met de nieuwe wijk Leidsche Rijn.

Woonoppervlakte per inwoner

Woonoppervlakte per inwoner

Landbouw gebruikt meeste landoppervlak

Eind 2006 bedroeg de oppervlakte van Nederland 4,2 miljoen hectare. Daarvan was bijna 20 procent water. Van het landoppervlak was bijna 68 procent in gebruik voor landbouw en 14 procent voor bos en natuur. De resterende 18 procent werd gebruikt voor wonen, werken, recreëren en verkeer.

Verdeling gebruik landoppervlakte, 2006

Verdeling gebruik landoppervlakte, 2006

Chantal Melser en Dick ter Steege

Bron:
StatLine, Bodemgebruik in Nederland vanaf 1996

Maatwerk, Bodemgebruiksrekening 2003-2006

Maatwerk, Bodemgebruiksrekening 2000-2003

Maatwerk, Bodemgebruiksrekening 1996-2000