Ruim een tiende van Nederland is bos

Ruim 10 procent van het landoppervlakte in Nederland is bos. Dat komt overeen met 3 447 km2, ofwel het totale landoppervlak van Friesland. Per inwoner is 211 m2 bos beschikbaar.

Oppervlakte bos toegenomen

In de periode 1996-2006 is er 210 km2 bos bijgekomen en 115 km2  verdwenen. Per saldo groeide de oppervlakte bos met 95 km2. Bomen worden vooral geplant en gekapt in landbouwgebieden. Uitbreiding van het bosareaal ontstaat ook doordat open droog natuurlijk terrein dichtgroeit met bomen. Daarnaast worden bomen gekapt en verdwijnen bossen om terreinen bouwrijp te maken.

Top 10 bosrijkste gemeenten, 2006

Top 10 bosrijkste gemeenten, 2006

Apeldoorn bosrijkste gemeente

Van alle gemeenten in Nederland heeft Apeldoorn de meeste oppervlakte bos met 166 km2. De kleine gemeente Rozendaal heeft echter naar verhouding het meeste bos met 67 procent van het oppervlak land. Rozendaal is ook de gemeente met verreweg de grootste oppervlakte bos per inwoner ((12 417 m2). De daarop volgende gemeente is Westerveld met 3 788 m2 per inwoner.

Top 10 gemeenten met grootste aandeel bos, 2006

Top 10 gemeenten met grootste aandeel bos, 2006

Veel park en plantsoen in de randstad

In parken en plantsoenen staan vaak ook bomen. Parken en plantsoenen zijn doorgaans echter veel kleiner dan de meeste bossen. Als de parken en plantsoenen worden meegerekend heeft dit nauwelijks effect op de top 10 van gemeenten met het grootste bosareaal.

Voor de beleving van groen in de woonbuurt zijn ook parken en plantsoenen in de stad belangrijk. Bossen liggen vaak buiten de bebouwde kom. Het aandeel park en plantsoen van het landoppervlak is het grootste in de gemeenten Rijswijk en Rozenburg met 17 procent. Er zijn nog meer gemeenten in de Randstad die in verhouding veel park en plantsoen binnen hun grenzen hebben zoals Zoetermeer, Nieuwegein, Delft en Capelle aan den IJssel (elk heeft 10 procent park en plantsoen van het landoppervlak). Verdeeld over alle inwoners van een gemeente is de oppervlakte plantsoen per inwoner het grootst in de gemeente Rozendaal met 87 m2 per inwoner.

Aandeel park en plantsoen van landoppervlak per gemeente

Aandeel park en plantsoen van landoppervlak per gemeente

Chantal Melser en Hans Visser

Bron:

StatLine,

Maatwerk,