Glastuinbouw groeit sneller dan bebouwd gebied

Het terrein voor glastuinbouw groeide tussen 1996 en 2008 sneller dan het bebouwd terrein. Er is in die twaalf jaar een glazen stad ter grootte van Haarlem bijgebouwd. Ruim de helft van het terrein voor glastuinbouw ligt in Zuid-Holland, maar het breidt zich daar nauwelijks uit. De grootste toename van de glastuinbouw was er in Noord-Brabant. Het telen van snijbloemen loopt terug, terwijl het telen van glasgroenten toeneemt. In de uitbreidingsgebieden worden voornamelijk glasgroenten geteeld.

Terrein voor glastuinbouw per provincie

2011-glastuinbouwterrein-2008-g1

Terrein glastuinbouw groeit vooral buiten Zuid-Holland

In de periode 1996-2008 heeft de glastuinbouw zich in rap tempo ontwikkeld. Het terrein voor glastuinbouw is van bijna 14 duizend hectare toegenomen tot bijna 17 duizend hectare, een toename van 20 procent. Ter vergelijking, het bebouwd terrein nam in die periode met 13 procent toe. Het meeste terrein voor glastuinbouw ligt in Zuid-Holland met bijna 9 duizend hectare, gevolgd door Noord-Holland met ruim 2 duizend hectare. De uitbreiding van het terrein voor glastuinbouw vond voornamelijk in Noord-Brabant plaats. In Zuid-Holland is er sprake van een toename in de gemeenten Lansingerland en Zuidplas en een afname in de gemeente Westland ten behoeve van het bebouwd terrein. Het doel van de provincie Zuid-Holland is het terugdringen van de verspreide kassen en het behoud van de oppervlakte glastuinbouw door het ontwikkelen van nieuwe glastuinbouwlocaties.

Ontwikkeling bodemgebruik glastuinbouw per gemeente 

2011-glastuinbouwterrein-2008-k1

Meeste groei geconcentreerd

De groeigebieden voor de glastuinbouw zijn vooral te vinden in de greenport Venlo en in de meeste landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) voor de glastuinbouw. In de greenports “Zuid-Hollandse glasdistrict” en “Aalsmeer en omstreken” was er een afname van het terrein voor glastuinbouw. In het LOG Terneuzen was er nauwelijks verandering. Ook buiten de greenports en de LOG’s groeit de glastuinbouw flink, vooral in de gemeenten Wieringermeer, Noordoostpolder, Zaltbommel en Drimmelen.

Verdeling glastuinbouwgewassen per COROP-gebied, 2011

2011-glastuinbouwterrein-2008-kaart2

Minder bloemen, meer groenten

De glastuinbouw kent in de periode 1996-2011 naast regionale verschuivingen ook verschuivingen binnen de geteelde gewassen. Het areaal bloemkwekerijgewassen nam met 850 hectare af. Deze afname kwam bijna geheel voor rekening van Noord-Holland en Zuid-Holland. Daar tegenover staat een toename van het areaal glasgroenten met 740 hectare. Deze toename vond vooral plaats in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Buiten het Westland kwamen de uitbreidingen van de glastuinbouw bijna geheel ten goede aan de glasgroententeelt.

Hans Visser en Wim de Rooij

Bronnen:
StatLine: Bodemgebruik glastuinbouw 1996-2008
StatLine: Teeltoppervlaktes glastuinbouw 1996-2000
StatLine: Teeltoppervlaktes glastuinbouw 2000-2011