Afvaluitgaven samenwerkende overheden gehalveerd

De overheid heeft in de periode 2005-2008 de uitgaven aan afvalverwijdering en -verwerking door gemeenschappelijke regelingen gehalveerd. In 2005 waren deze uitgaven 367 miljoen euro en in 2008 nog bijna 186 miljoen euro.

Uitgaven afvalverwerking en afvalverwijdering gemeenschappelijke regelingen
2010-afvaluitgaven-samenwerkende-overheid-2008 

Afname overheidsdiensten

De halvering is bijna geheel veroorzaakt door de afname van het aantal overheidsmatige afvaldiensten op het terrein van de afvalzorg. In de meeste gevallen is het samenwerkingsverband verkocht aan een commercieel afvalbedrijf. Het overheidsbeleid is de laatste jaren steeds meer gericht op een verdere privatisering van de afvalverwerking.

Floor van Oers en Florianne Matser

Bron: StatLine