Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies en waterschappen, zowel binnen dezelfde overheidslaag als tussen overheidslagen. Deze regelingen zijn door de deelnemende partijen in het leven geroepen voor activiteiten op een breed aantal terreinen. Zo zijn ze werkzaam op het terrein van het openbaar vervoer, de sociale werkvoorziening maar ook op het terrein van de afvalverwijdering en –verwerking.

In 2008 bedroegen de totale lasten van de gemeenschappelijke regelingen 7,5 miljard euro. Het grootste deel werd uitgegeven aan sociale zorg en maatschappelijke dienstverlening (bijna 3,3 miljard euro). Het gaat hierbij vooral om bijstandsuitkeringen en uitgaven voor werkgelegenheidsprojecten. Ook de uitgaven voor verkeer en vervoer met 1,5 miljard euro en de uitgaven voor volksgezondheid en milieu met 1,2 miljard waren aanzienlijk. Voor de afvalverwijdering en afvalverwerking werd 186 miljoen euro uitgegeven.