Overige zakelijke diensten

• transitohandelsdiensten en andere aan de handel gerelateerde diensten
• operationele leasing
• juridische diensten
• accounting, auditing, boekhouding en belastingadvies
• zakelijk advies, managementadvies en public relationsdiensten
• adverteren, marktonderzoek en opiniepeilingen
• research en ontwikkeling
• architecten, ingenieursdiensten en andere technische diensten
• afvalverwerking en milieudiensten
• landbouwkundige, mijnbouwkundige en andere ter plaatse uitgevoerde diensten
• andere niet elders genoemde zakelijke diensten
• intraconcerndiensten niet elders genoemd