Energierekening 37 procent hoger

energieverbruik meten
© ANP / Rob Engelaar
Met de energieprijzen van juni 2023 betaalde een huishouden met een gemiddeld energieverbruik 2 320 euro per jaar aan energie, 630 euro (of 37 procent) meer dan in juni 2022. De hogere energieprijzen en hogere belasting voor energie maakten de rekening 670 euro hoger ten opzichte van juni 2022. Een iets lager gemiddeld verbruik dan een jaar eerder drukte de energierekening met 40 euro. Bij deze berekeningen is rekening gehouden met het prijsplafond. De totale energierekening verschilt per huishouden, door verschillen in het verbruik en in de afgesloten contractvormen. Dit meldt het CBS over de energierekening van juni 2023.

De gemiddelde energierekening in juni 2023 ligt wel een stuk lager dan in november en december 2022, toen deze rond de 3 000 euro per jaar uitkwam. Door de invoering van het prijsplafond in januari 2023 en de dalende variabele leveringstarieven vanaf februari is de gemiddelde energierekening in 2023 elke maand gedaald. De prijzen van de vaste en variabele leveringstarieven zijn bepaald op basis van energiecontracten van circa 82 procent van de Nederlandse huishoudens.

Het maandelijkse verloop van de energierekening
JaarMaandGas 1)2) (euro per jaar)Elektriciteit 2) (euro per jaar)
2021jan997,98610,77
2021feb995,80610,08
2021mrt994,53610,31
2021apr995,10611,06
2021mei996,76612,30
2021jun999,09614,21
2021jul1019,92629,59
2021aug1023,93632,38
2021sep1028,71634,89
2021okt1037,57639,30
2021nov1072,25652,79
2021dec1106,68667,02
2022jan948,39436,97
2022feb1001,48461,22
2022mrt1025,08467,97
2022apr1095,50494,83
2022mei1142,74512,31
2022jun1167,29523,67
2022jul1219,10524,68
2022aug1251,05542,24
2022sep1351,60584,27
2022okt1585,71681,49
2022nov2056,12914,73
2022dec2077,21963,21
2023jan1538,601076,02
2023feb1516,721064,32
2023mrt1498,231051,08
2023apr1408,091006,97
2023mei1355,51989,09
2023juni1338,47982,01
1) Het gasverbruik is gecorrigeerd voor temperatuur. 2) In het bedrag voor gas en elektriciteit zit ook de vaste vermindering van de energiebelasting (heffingskorting) die op de elektriciteitsaansluiting wordt uitgekeerd. Inkomensondersteunende maatregelen die de overheid in 2022 heeft ingevoerd zijn niet in de energierekening verwerkt.

Belastingwijzigingen en hogere energieprijzen maken energie duurder 

Bij een gelijkblijvend jaarverbruik, stijgt de energierekening tussen juni 2022 en juni 2023 met 670 euro. Deze prijs van energie steeg vooral doordat de vermindering op de energiebelasting kleiner werd. In juni 2022 was die nog  825 euro, in 2023 was dat 597 euro. Tegelijkertijd namen de tarieven van de variabele energiebelasting toe. Op de energierekening was dit +193 euro op jaarbasis, voor gas en elektriciteit samen. Voor de variabele leveringstarieven was een gemiddeld huishouden in juni 2023 op jaarbasis 145 euro meer kwijt dan in juni 2022, ondanks het prijsplafond dat per januari 2023 is ingegaan. Dit komt vooral doordat in juni 2023 minder huishoudens nog een vast contract hadden met lage tarieven voor gas en elektra. De transportkosten namen ook in prijs toe, ruim 100 euro op jaarbasis. Vaste leveringskosten daarentegen bleven nagenoeg gelijk.

Verandering van de energierekening bij een gemiddelde jaarverbruik door prijseffecten1)
Juni 2023 (euro)Prijsverandering t.o.v. juni 2022 (euro)Verbruiksverandering t.o.v. juni 2022 (euro)
Gas
Transportkosten (vast)218260
Leveringskosten (vast)7410
Leveringskosten (variabel)83860-17
Energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) 66755-14
Totaal jaarbedrag gas1797142-31
Elektriciteit
Transportkosten (vast)342750
Leveringskosten (vast)7410
Leveringskosten (variabel)41185-6
Energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE) 294138-4
Totaal jaarbedrag elektriciteit1121 299-9
Energiebelasting algemeen
Belastingvermindering energiebelasting-5972280
Totale energierekening2320670-40

1) De onderliggende bedragen tellen niet precies op tot het totaal door afronding.

Prijsplafondkorting hoger bij hoog verbruik en hoge variabele tarieven

De totale energierekening verschilt sterk per huishouden en woonvorm: woningtype, bouwjaar, isolatiegraad, huishoudensgrootte, leefpatroon, gebruik van apparaten en stookgedrag zorgen voor een grote spreiding in het energieverbruik van huishoudens. Hierdoor verschilt niet alleen de energierekening tussen huishoudens, maar ook het voordeel dat huishoudens hebben van het prijsplafond dat in 2023 is ingevoerd. Het prijsplafond geldt vanaf januari 2023 voor alle contracten waarvan de variabele tarieven voor aardgas en elektriciteit hoger liggen dan de vastgestelde prijzen van het prijsplafond, tot aan een van te voren vastgesteld verbruik. Daarboven betalen huishoudens de contractprijzen die zij met hun energieleverancier hebben afgesproken. 

Met het prijspeil van januari 2023, toen de tarieven voor gas en elektra ver boven het vastgestelde plafondtarief lagen, kregen huishoudens met een hoger verbruik meer euro’s korting dan huishoudens met een veel lager gebruik. Gemiddeld was de korting bijvoorbeeld 1 070 euro voor een alleenwonende in een klein nieuw appartement. Meerpersoonshuishouden in een oude, grote vrijstaande villa kregen gemiddeld 2 140 euro korting door het prijsplafond. Deze plafondkortingen zijn alleen berekend voor woningen die voornamelijk gestookt worden met aardgas.

Met het prijspeil van juni 2023, daalde de gemiddelde korting. Een alleenwonende in een nieuw, klein appartement, kreeg gemiddeld nog 120 euro korting op jaarbasis. Een meerpersoonshuishouden in een oude, grote vrijstaande woning had met het prijspeil van juni 2023 gemiddeld 250 euro voordeel van het prijsplafond.

Energierekening met prijsplafondkorting, 2023
Woningprofiel  Energierekening na verrekening prijsplafond (euro per jaar)Prijsplafondkorting (euro per jaar)
Een bewoner in nieuw, klein appartementjanuari13001070
Een bewoner in nieuw, klein appartementjuni1290120
Een bewoner in oud, klein appartementjanuari15401250
Een bewoner in oud, klein appartementjuni1500150
Twee of meer bewoners in oud, klein
appartement
januari20501580
Twee of meer bewoners in oud, klein
appartement
juni1950180
Een bewoner in oude, kleine rijwoningjanuari18601460
Een bewoner in oude, kleine rijwoningjuni1780180
Een bewoner in oude, middelgrote
rijwoning
januari22601650
Een bewoner in oude, middelgrote
rijwoning
juni2100200
Twee of meer bewoners in oude, kleine
rijwoning
januari24401810
Twee of meer bewoners in oude, kleine
rijwoning
juni2280210
Twee of meer bewoners in nieuwe,
middelgrote rijwoning
januari23201740
Twee of meer bewoners in nieuwe,
middelgrote rijwoning
juni2180200
Twee of meer bewoners in oude,
middelgrote rijwoning
januari28101930
Twee of meer bewoners in oude,
middelgrote rijwoning
juni2550220
Twee of meer bewoners in oude, grote
rijwoning
januari42102110
Twee of meer bewoners in oude, grote
rijwoning
juni3430250
Twee of meer bewoners in oude, grote
vrijstaande woning
januari55402140
Twee of meer bewoners in oude, grote
vrijstaande woning
juni4210250