Non-Financial Corporations Split Into Subsectors

Staafdiagram
Dit is het (Engelstalig) eindrapport van een deels door Eurostat gefinancieerd onderzoek naar verbeteringen in het samenstellen van het bruto nationaal inkomen (bni).

Het genoemde onderzoek, uitgevoerd op basis van microdata, heeft nieuwe data en inzichten opgeleverd over de rol van verschillende typen bedrijven, waaronder multinationals, in de Nationale rekeningen. De sectorgegevens over de ‘niet-financiële vennootschappen’ worden in het rapport onderverdeeld in vier subsectoren. Enerzijds worden bedrijven gesplitst naar bedrijven in Nederlandse handen en bedrijven in buitenlandse handen. De bedrijven in Nederlandse handen zijn daarbij onderverdeeld naar multinationals, grootbedrijf en ZMKB.

De genoemde cijfers in dit rapport zijn voorlopige onderzoeksresultaten. Per 23 september 2022 zijn bijgestelde cijfers over de winsten van niet-financiële vennootschappen en het bni gepubliceerd.