BNI cijfers 2022 voor bepaling afdracht voor de eigen middelen van de EU

© Hollandse Hoogte
Ieder jaar, uiterlijk 30 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten voor de eigen middelen van de EU.

Ieder jaar, uiterlijk 30 september, leveren alle lidstaten van de EU het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan Eurostat. Deze BNI cijfers worden gebruikt voor de bepaling van de afdracht van lidstaten voor de eigen middelen van de EU.

Eurostat publiceert over de BNI cijfers voor de afdracht op zijn website. Door alle lidstaten worden zogenaamde kwaliteitsrapportages meegeleverd waarin een toelichting wordt gegeven op de bijstellingen van ingediende BNI cijfers.

De ingediende cijfers in 2022 zijn gebaseerd op de nationale rekening uitkomsten voor de reeks van verslagjaren 2010-2021, zoals gepubliceerd op 23 september 2022. Hierop zijn drie aanpassingen gemaakt.

Allereerst is voor de jaren 2010-2013 een omrekening gemaakt van ESR2010 naar ESR95 richtlijnen. De ESR95 richtlijnen zijn voor deze jaren nog van toepassing op de BNI-cijfers zoals gebruikt voor de bepaling van de EU afdrachten.

Ten tweede is een correctie gemaakt voor nieuwe inzichten op het gebied van globalisering en van marges op handel in financiële activa. De nieuwste methoden en data voor deze onderwerpen zijn verwerkt in de BNI cijfers. Zij zullen echter pas bij de publicatie van de volgende revisie in 2024 worden verwerkt in de nationale rekeningen.

Ten derde zijn bijstellingen van de nationale rekeningen sinds de BNI rapportage van 2021 (bijstellingen tussen juni 2021 en september 2022) voor de subsectoring van niet-financiële instellingen voor de verslagjaren 2010-2015 niet verwerkt in de BNI cijfers. Aanpassingen op de nationale rekeningen van verslagjaren die meer dan vier jaar oud zijn, worden conform richtlijnen alleen voor vooraf vastgestelde onderwerpen meegenomen in de bepaling van de EU-afdrachten. Voor de subsectoring van niet-financiële vennootschappen worden op grond van deze afspraken alleen aanpassingen vanaf verslagjaar 2016 meegenomen.

In de kwaliteitsrapportage ligt de focus op bijstellingen van verslagjaar 2020 zoals gerapporteerd in de BNI rapportage 2022 ten opzichte van de BNI rapportage van 2021. Over verslagjaar 2021 wordt voor het eerst gerapporteerd.