Zoekresultaten

32 resultaten voor keyword:Dossier Historische reeksen
32 resultaten voor keyword:Dossier Historische reeksen

Pagina 1 van 2

Babyboomers: rimpelingen van een geboortegolf

In de periode 1946–1955 zijn in ons land 2,4 miljoen kinderen geboren. Ook in andere West-Europese landen piekten de geboorten na de oorlog, maar tot het midden van de jaren vijftig bleef het...

Artikelen
Artikelen

Bevolkingsdichtheid

De gemiddelde bevolkingsdichtheid (personen per vierkante km) liep tussen 1904 en 2004 op van 172 tot 480. Was in 1904 Noord-Holland de dichtstbevolkte provincie, in 2004 is dat Zuid-Holland.

Artikelen

De Virtuele Volkstelling 2001: gezin en werk

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2004

Artikelen

De virtuele volkstelling 2001

Sociaal-economische Trends, vierde kwartaal 2004

Artikelen

Immigratie vanaf 1900

Ons land heeft zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld tot immigratieland: per saldo vestigden zich hier meer mensen dan er vertrokken. Deze immigranten kwamen in golven.

Artikelen
Artikelen
Publicaties

Sterfte door hart- en vaatziekten

Vijftig jaar geleden waren hart- en vaatziekten verantwoordelijk voor ruim 37 procent van alle sterfgevallen. Het aandeel hart- en vaatziekten in de totale sterfte is momenteel, met bijna 34 procent,...

Artikelen

Overlevingskansen

In 1950 hadden pasgeboren jongens een levensverwachting van 70,4 jaar, tegen 76,0 jaar in 2002.Deze verbetering van hun levensverwachting vond grotendeels plaats vanaf het midden van de jaren...

Artikelen

Sterfte aan kanker in 1952 en 2002

Mannen van 65 jaar en ouder hebben tegenwoordig een beduidend grotere kans om aan kanker te overlijden dan 50 jaar geleden. Onder vrouwen is deze kans juist kleiner geworden.

Artikelen

Zelfdoding in de afgelopen eeuw

In 2001 brachten bijna 1,5 duizend personen zichzelf om het leven. In 1984 werd het grootste aantal gevallen van zelfdoding in de 20ste eeuw geregistreerd: 1,9 duizend.

Artikelen

De eeuw voorbij

Honderdste verjaardagen hebben waarschijnlijk altijd al tot de verbeelding gesproken. Weliswaar halen maar weinigen daadwerkelijk de tien kruisjes, maar hun aantal is de afgelopen decennia wel sterk...

Artikelen

Confessionele recreatiestijlen

A-intellectuele katholieken met een voorkeur voor licht vertier, principiële gereformeerden achter het harmonium, genietend van een christelijk lied. Deze beelden komen naar voren uit het onderzoek...

Artikelen

Passende huisvesting

Ouderdom en onvermogen waren in de 19de eeuw de belangrijkste redenen voor opname in een oudeliedenhuis. Halverwege de 20ste eeuw was bejaardenhuisvesting niet langer een kwestie van armenzorg en...

Artikelen
Publicaties

Milieueffecten van schoolkeuze

Rond 1940 waren de hoogste vormen van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs vooral bevolkt door kinderen uit de hogere sociale milieus. In 1995/'96 is dat nog steeds zo.

Artikelen

Prestigieuze tabak

Als sierplant en geneeskrachtig kruid kwam de tabaksplant al in 1550 voor in Hollandse tuinen. Snel maakte de plant naam als medicijn. Tabaksrook werd werkzaam geacht als verdovend middel tegen de...

Artikelen

Geknipt voor vrouwen

De huisvrouw werd de vooruitgeschoven post van de naoorlogse zuingheid campagnes. De kleding die moeders voor hun kinderen maakten, kreeg een grote zoom die later uitgelegd kon worden. Zo speelden...

Artikelen

De markt van de straat

'(...) 'k Heb vier om een dubbeltje Nootemuskaaten / Foely en Pijpkaneel boven maaten / 'k Maak laarsen schoon voor een klein loon / Ook roode en zwarte Hillegommer bessen / Eijeren en Augurkjes bij...

Artikelen

Drinken uit de bron

De overheid is altijd wat terughoudend geweest met maatregelen om het gebruik van sterke drank te beteugelen. De accijns op het gedistilleerd was immers een machtige bron van inkomsten.

Artikelen

Natuurlijk vagebonderen

Omstreeks 1915 was de fietskampeerder nog een curiositeit. 'Wat jullie padvinders maar plezier noemen' was de reactie van de eigenaar van een theeschenkerij op de mededeling van een fietstoerist die...

Artikelen

Zin voor reinheid

'Reinheid is de grondslag van de volksgezondheid.' Dat was het motto waarmee de Nederlandsche Vereeniging voor Volks- en Schoolbaden in 1910 naar buiten trad met de resultaten van een enquête naar de...

Artikelen
Artikelen

Druk op de grasmat

De intensieve melkveehouderij heeft zich de laatste 90 jaar langzaam verplaatst van het noorden en westen van ons land naar het oosten. Maar, net als in 1910 lopen de meeste koeien nog steeds in...

Artikelen