Sterfte door hart- en vaatziekten

Vijftig jaar geleden waren hart- en vaatziekten verantwoordelijk voor ruim 37 procent van alle sterfgevallen. Het aandeel hart- en vaatziekten in de totale sterfte is momenteel, met bijna 34 procent, nauwelijks kleiner dan in 1950.