Milieueffecten van schoolkeuze

30-8-2002 11:00

Rond 1940 waren de hoogste vormen van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs vooral bevolkt door kinderen uit de hogere sociale milieus. In 1995/'96 is dat nog steeds zo.

Downloads