The Dutch Virtual Census of 2001

The Dutch Virtual Census of 2001 

Het boek ‘The Dutch Virtual Census of 2001, Analysis and Methodology’ geeft een breed beeld van de sociaal-demografische en sociaal-economische situatie in Nederland. In het boek worden bovendien de Nederlandse uitkomsten van de Volkstelling 2001 vergeleken met die van andere Europese landen die ook hun Volkstellingsuitkomsten over dat jaar gereed hebben. Ook de methode van het samenstellen van de Volkstellingsgegevens wordt beschreven.


In aanvulling op het boek 'The Dutch Virtual Census of 2001, Analysis and Methodology' is hoofdstuk 15 geschreven. Daarin wordt nader ingegaan op de gebruikte bronnen, methoden en definities:

Kengetal: B-57
ISBN: 90-357-2469- 0
Prijs: 48,50 (excl. admin.- en verzendkosten)

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling Verkoop