Zoekresultaten

86 resultaten voor keyword:werkzame personen
86 resultaten voor keyword:werkzame personen

Pagina 3 van 4

Ook in derde kwartaal omzetgroei groothandel

In het derde kwartaal van 2010 was de omzet van de groothandelsbranche hoger dan in dezelfde periode van 2009. Het herstel dat in de eerste helft van 2010 zichtbaar werd, zette door.

Artikelen

Flinke omzetdaling bouwnijverheid in augustus 2009

De omzet van bouwbedrijven met 10 of meer werkzame personen lag in augustus 2009 bijna 13 procent lager dan in augustus 2008. In de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grootste bouwsector, daalde de...

Artikelen

Steeds meer ondernemers in Nederland

In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen, in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend. Hiermee zijn er nu een recordaantal van bijna 1,5 miljoen bedrijven in...

Artikelen

15 procent van de boeren is single

In 2013 had 15 procent van de Nederlandse boeren geen partner. Bij de overige werkzame personen was dat meer dan 25 procent. Er zijn dus relatief weinig alleenstaande boeren. Boeren met grote...

Artikelen

Aantal kunstenaars gestegen tot 130 duizend

In de jaren 2007-2009 waren er gemiddeld 130 duizend kunstenaars. Dat is 13 duizend meer dan drie jaar daarvoor, een toename van 11 procent. De groei van het aantal kunstenaars loopt daarmee ongeveer...

Artikelen
Cijfers
Artikelen

ICT-vacatures moeilijk te vervullen

Bijna de helft van de bedrijven met ICT-vacatures had in 2011 moeite deze te vervullen. Ondanks de slechtere economische omstandigheden was er dus een tekort aan ICT-specialisten.

Artikelen

Vaker behoud van werk met scholing

Verlies van werk komt minder vaak voor onder personen die in 2008 naast hun werk scholing volgden. Zo was maar 4,5 procent van de werkzame personen die in 2008 scholing volgden in 2009 hun baan...

Artikelen

Omzetontwikkeling projectontwikkeling naar bedrijfsomvang per kwartaal

Omzetontwikkeling projectontwikkeling naar bedrijfsomvang per kwartaal; cijfers over de jaren 2010 tot en met tweede kwartaal in 2015.

Cijfers

Werkenden met een kleine beurs, 2014

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Cijfers

Commentaar Onderzoek capaciteit in de mondzorg

Dit rapport bevat commentaar op het eindconceptrapport over onderzoek door Panteia en Eti’l naar capaciteit in de mondzorg.

Cijfers

Import en export door het MKB uitgesplitst naar sector

Import en export van goederen per bedrijfstak en bedrijfsgrootte in 2012.

Cijfers

Omzet bouw in februari 8,2 procent gedaald

De omzet van bouwbedrijven met 10 of meer werkzame personen is in februari 2009 met 8,2 procent gedaald ten opzichte van februari 2008.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 33

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Financiële en zakelijke diensten; Handel en horeca

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 21

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Positie werkkring en arbeidsduur: aantal vaste werknemers niet verder gedaald

Actuele cijfers over personen met een vast of flexibel contract en zelfstandigen en over het aantal uren per week dat personen werkzaam zijn.

Artikelen

Werkgelegenheidseffecten van buitenlandse investeringen uit BRIC en niet BRIC landen, 2007-2010

Dit onderzoek brengt de ontwikkeling in werkgelegenheid bij buitenlandse en Nederlandse ondernemingen in de jaren 2007 tot en met 2010 in kaart. Daarbij wordt een expliciet onderscheid gemaakt tussen...

Publicaties

Studenten en scholieren pieken in de ochtendspits

Zowel de ochtend- als de avondspits bestond in 2014 voor ruim de helft uit werkenden

Artikelen