Notariaat vergroot omzet

Tussen 1996 en 1998 kwamen er in Nederland 20 notariskantoren bij. Eind 1998 waren het er 739. Het gemiddeld aantal medewerkers groeide met 0,4 tot 13,7 personen per onderneming. De netto-omzet steeg in deze periode met 8% tot ruim 1,5 miljard gulden. Het grootste deel hiervan, bijna 95%, werd behaald met het opmaken van notariële akten. Ongeveer 25 grote advocatenkantoren hebben ook notariaat in hun dienstenpakket. Deze kantoren behaalden daaruit een omzet van 210 miljoen gulden.

Driekwart van de omzet werd verdiend door de 392 grote ondernemeningen met meer dan 10 werkzame personen. Deze haalden een gemiddelde omzet van 2,9 miljoen gulden. De 347 kleinere ondernemingen zetten gemiddeld 1,1 miljoen om.

De notariskantoren besteedden 42% van hun netto-omzet aan personeelskosten. Met 643 miljoen gulden beslaan deze uitgaven bijna twee derde van de exploitatiekosten. De algemene kosten en afschrijvingen bedroegen 344 miljoen gulden, 22% van de netto-omzet. Het bedrijfsresultaat van de notariskantoren kwam daarmee op 543 miljoen gulden. Dat is 35% van de netto-omzet.

Notariskantoren: resultatenrekening 1998
(netto-omzet: 1,5 mld gld)

0601g1.gif (4112 bytes)

Bij de 739 notariskantoren werken 10 100 mensen. Zes van de zeven zijn in loondienst. Driekwart van de werkzame personen werkt bij de grote ondernemingen.

Bij notariskantoren werkzame personen, 1998

0601g2.gif (4704 bytes)

Harry Eggen

Bron: CBS, Statistiek Rechtkundige Diensten 1998 (in voorbereiding)