Verdubbeling omzetgroei architecten- en ingenieursbranche

In de eerste drie kwartalen van 2006 verdubbelde de omzetgroei van de architecten- en ingenieursbureaus ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder tot ruim 9 procent. Ook in aantal namen zij de laatste jaren sterk toe, door een forse groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Groei in de hele zakelijke dienstverlening

In de eerste drie kwartalen van 2006 is in alle branches van de zakelijke dienstverlening de omzet toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit was ook in 2005 het geval. Binnen de zakelijke dienstverlening is de architecten- en ingenieursbranche één van de snelst groeiende branches.

Meer omzet voor architecten en ingenieurs sinds derde kwartaal 2004

De omzet van de architecten- en ingenieursbureaus groeit al vanaf het derde kwartaal in 2004. Het aantal opdrachten daalde met ruim 2 procent in 2004. Doordat de prijzen met 3,6 procent stegen, nam de omzet toch licht toe. Pas in de tweede helft van 2005 begon ook het aantal opdrachten toe te nemen. Deze groei zette zich versterkt door in de eerste drie kwartalen van 2006, met bijna 9 procent.

Omzetontwikkeling architecten- en ingenieursbureaus

Omzetontwikkeling architecten- en ingenieursbureaus

Sterke toename zzp’ers

In de periode 2002–2006 groeide het aantal architecten- en ingenieursbureaus met ruim 2 duizend tot ruim 17 duizend. Dit komt doordat het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met 25 procent is toegenomen tot ruim 10,5 duizend begin 2006. Sinds 2002 nam het aantal zzp’ers sterk toe, terwijl het aantal bureaus met meerdere werkzame personen gelijk bleef. Op 1 januari 2006 vormden de zzp’ers ruim 60 procent van het totaal aantal architecten- en ingenieursbureaus.

Aantal architecten- en ingenieursbureaus, 1 januari

Aantal architecten- en ingenieursbureaus, 1 januari

Grote bedrijven bepalen de omzet

Van de totale omzet in de branche (10,5 miljard euro per jaar) wordt ruim een kwart behaald door de vijftien architecten- en ingenieursbureaus met meer dan 500 werkzame personen. Ondanks hun relatief grote aantal nemen zzp’ers slechts 7 procent voor hun rekening. De gemiddelde omzet per werkzame persoon ligt bij zzp’ers met ruim 80 duizend euro per jaar ruim 25 procent lager dan gemiddeld in de branche.

Mathijs Jacobs

Bron: StatLine, Overige zakelijke dienstverlening; omzetontwikkelingen per kwartaal