E-commerce bij bedrijven

Tabel 1. E-commerce naar bedrijfsgrootte

Tabel 2. E-commerce naar bedrijfstak

Tabel 3. E-commerce internationaal