Zoekresultaten

46 resultaten voor keyword:werkdruk
46 resultaten voor keyword:werkdruk

Pagina 2 van 2

Managers ervaren hoogste werkdruk

Van alle werknemers geven managers het vaakst aan dat hun werkdruk hoog is. In de top tien van beroepsgroepen met de meeste werkdruk bezetten verschillende soorten managers in 2014 de plaatsen een...

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Burn-out: de rol van werk en zorg

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen

Burn-outklachten bij hoge werkdruk en bij weinig sociale steun

Ruim een op de acht werknemers had in 2011 burn-outklachten. Deze klachten komen relatief veel voor bij werknemers met een hoge werkdruk en werknemers die weinig sociale steun van collega’s en...

Artikelen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2009

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Publicaties

Werknemers zonder belangstellende collega's verzuimen vaker

Werknemers die zich niet of nauwelijks gesteund voelen door hun collega’s en leidinggevenden verzuimen vaker dan werknemers die deze steun wel krijgen.

Artikelen

Arbeidsomstandigheden; persoonskenmerken 1997-2005

Arbeidsomstandigheden absoluut en in procenten. Naar persoonskenmerken.

Cijfers

Verzorgende beroepen psychisch en fysiek zwaar belastend

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2008

Artikelen

Verzorgend beroep vraagt veel van werkende

In 2007 ervoer ruim een derde van de werkenden in Nederland een hoge werkdruk. Ook bijna een derde verrichtte fysiek zwaar werk en bijna één op de acht werkenden ondervond een dubbele belasting.

Artikelen
Artikelen

Kwaliteit van leven

eYe, januari 2006

Artikelen
Artikelen

Arbeidsomstandigheden: werk en gezondheidsaspecten, 2004

Gezondheidsklachten en ziekteverzuim naar persoons - en beroepskenmerken.

Cijfers

Arbeidsomstandigheden: controle over werk, werkdruk en beloningen

Controle over werk, werkdruk en beloning naar kenmerken van personen en bedrijven.

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen