Burn-outklachten bij hoge werkdruk en bij weinig sociale steun

Ruim een op de acht werknemers had in 2011 burn-outklachten. Deze klachten komen relatief veel voor bij werknemers met een hoge werkdruk en werknemers die weinig sociale steun van collega’s en leidinggevenden ervaren. Werknemers met een partner en kinderen hebben minder vaak burn-outklachten dan overige werknemers.

Ruim 900 duizend werknemers met burn-outklachten

In 2011 gaf 13 procent van de werknemers aan burn-outklachten te ervaren. Op een totaal van ruim 7 miljoen werknemers in Nederland komt dit neer op ruim 900 duizend personen. Het gaat dan onder andere om gevoelens van vermoeidheid en van emotionele uitputting. In 2008 is het aandeel werknemers met klachten van burn-out gestegen, daarna is het vrijwel gelijk gebleven.

Aandeel werknemers met burn-outklachten

Aandeel werknemers met burn-outklachten

Vaker burn-outklachten bij hoge werkdruk

Vier op de tien werknemers hebben te maken met hoge werkdruk. Hiervan ervaart 22 procent burn-outklachten. Bij werknemers met een lage werkdruk is dit 7 procent. Ook de zeggenschap die iemand heeft over de uitvoering van het werk hangt samen met burn-outklachten. Deze samenhang is echter minder sterk dan bij werkdruk. Van de werknemers met weinig zeggenschap ervaart 16 procent burn-outklachten, van de werknemers met veel zeggenschap is dit 10 procent.

Goed sociaal klimaat gaat gepaard met minder burn-outklachten

Sommige werknemers vinden dat zij weinig steun van collega’s en leidinggevenden krijgen, bijvoorbeeld om het werk gedaan te krijgen. Van hen ervaart 37 procent burn-outklachten. Bij werknemers met meer steun is dit slechts 11 procent. Overigens is het aandeel werknemers dat weinig sociale steun ervaart laag, ongeveer 8 procent.

Aandeel werknemers met burn-outklachten naar kenmerken werk, 2011

Aandeel werknemers met burn-outklachten naar kenmerken werk, 2011

Minder vaak burn-outklachten bij werknemers met een partner en kinderen

Een op de negen werknemers met een partner en kinderen ervaart burn-outklachten. Dit is laag vergeleken met overige werknemers.  Bij alleenstaande werknemers  heeft een op de zes burn-outklachten. Van werknemers die alleenstaande  ouder zijn, had een op de zeven deze klachten. Dit is vrijwel evenveel als bij werknemers die een partner hebben en geen kinderen.

Aandeel werknemers met burn-outklachten naar samenstelling huishouden, 2011
Aandeel werknemers met burn-outklachten naar samenstelling huishouden, 2011

 Harry Bierings en Martine Mol

Bron: StatLine, Arbeidsomstandigheden van werknemers