Werknemers zonder belangstellende collega's verzuimen vaker

Werknemers die zich niet of nauwelijks gesteund voelen door hun collega’s en leidinggevenden verzuimen vaker dan werknemers die deze steun wel krijgen. Hetzelfde geldt voor werknemers die niet of nauwelijks hun eigen werkagenda en werktempo kunnen bepalen: hoe minder zelfstandig, hoe hoger het ziekteverzuim.

Meeste werknemers tevreden over collega's en leidinggevenden

Ruim 90 procent van de werknemers ervaart veel sociale steun van collega’s en leidinggevenden. Collega’s tonen dan belangstelling en leidinggevenden hebben oog voor het welzijn van hun medewerkers. Van de werknemers kan 60 procent van de werknemers hun eigen werktempo en werkvolgorde bepalen. Bijna 40 procent van de werknemers in ons land werkt vaak of altijd onder een hoge werkdruk. Zij moeten hard werken en vinden hun werk hectisch.

Werkdruk, autonomie en sociale steun onder werknemers, 2008

Werkdruk, autonomie en sociale steun onder werknemers, 2008

Drie kwart van de hoogopgeleiden bepaalt zelf werkvolgorde

Hoogopgeleiden kunnen vaker hun eigen tempo en werkvolgorde bepalen dan laagopgeleiden: drie kwart van de hoogopgeleiden en bijna de helft van de laagopgeleiden ervaart veel zelfstandigheid in het werk. Hoogopgeleiden werken ook vaker onder hoge druk. De mate van sociale steun die werknemers ervaren, verschilt weinig tussen de opleidingsniveaus.

Een hoge mate van werkdruk, autonomie en sociale steun naar opleidingsniveau, 2008

Een hoge mate van werkdruk, autonomie en sociale steun naar opleidingsniveau, 2008

Hoger ziekteverzuim bij weinig steun van collega's en leidinggevenden

In 2008 verzuimden werknemers gemiddeld 4,1 procent van de werkdagen. Werknemers die een lage sociale steun van collega's en leidinggevenden meldden, verzuimden 6,6 procent van de werkdagen, werknemers met hoge sociale steun 3,9 procent.

Er is ook een verband tussen een hoge mate van zelfstandigheid in het werk en verzuim: hoe hoger de autonomie is, hoe lager het verzuim. Verder verzuimen werknemers met een hoge werkdruk vaker dan collega's met een lage werkdruk. Tot slot verzuimen werknemers die zowel een hoge werkdruk, weinig zelfstandigheid en een lage sociale steun ervaren (met 8,2 procent) meer dan twee keer zo veel als werknemers bij wie sprake is van lage werkdruk, veel zelfstandigheid en hoge sociale steun (3,7 procent).

Ziekteverzuim naar werkdruk, autonomie en sociale steun, 2008

Ziekteverzuim naar werkdruk, autonomie en sociale steun, 2008

Jannes de Vries en Martine Mol

Bron:
Ziekteverzuim onder werknemers naar combinatie van werkdruk, autonomie en sociale steun, 2008

Autonoom kunnen werken en steun van collega’s en leidinggevenden leidt tot minder ziekteverzuim, Sociaaleconomische trends, tweede kwartaal 2009