Weinig animo om door te werken tot 65e

In 2005 achten vier op de tien werknemers zich in staat hun huidige werk tot hun 65e voort te zetten. Slechts twee op de tien werknemers willen ook daadwerkelijk tot deze leeftijd blijven werken.

Vooral werknemers in bouw en horeca trekken het niet

In de bouw en in de horeca achten werknemers zich het minst vaak in staat hun huidige werk tot hun 65e te blijven doen. In de horeca denken slechts twee op de tien werknemers dat ze tot hun 65e kunnen blijven doorwerken.
In de bouw denken drie op de tien werknemers het werk tot het 65e jaar te kunnen volhouden. Maar de meeste bouwvakkers willen niet zo lang doorwerken: liefst negen op de tien bouwvakkers wensen voortijdig te stoppen.

Doorwerken naar bedrijfssector

Doorwerken naar bedrijfssector

Zwaar werk in bouw en landbouw

Een op de vier werknemers moet regelmatig kracht zetten op het werk en een op de tien werknemers wordt op het werk regelmatig aan lawaai blootgesteld. In de landbouw en in de bouw is de lichamelijke belasting verreweg het hoogst. Hier zegt bijna de helft van de werknemers dat ze regelmatig kracht moeten zetten. Werknemers in de bouw en de industrie hebben de meeste last van lawaai. Een kwart van de werknemers in deze sectoren moet regelmatig hard praten om zich verstaanbaar te maken. Vier op de tien werknemers in de bouw en drie op de tien werknemers in de industrie gebruiken regelmatig gehoorbescherming, zoals oorkappen of oordopjes.

Kracht zetten en lawaai op het werk naar bedrijfssector

Kracht zetten en lawaai op het werk naar bedrijfssector

Hoge tijdsdruk

Vier op de tien werknemers werken regelmatig onder hoge tijdsdruk. Werken onder hoge tijdsdruk komt het meest voor bij werknemers in de sectoren vervoer en communicatie, in de horeca, en in de financiële– en de zakelijke dienstverlening, zoals ingenieursbureaus, makelaars, ict-bedrijven, beveiligingsbedrijven, uitzendbureaus e.d.
Ook zegt de helft van alle werknemers dat ze bijna altijd teveel werk te doen hebben. In het onderwijs, de financiële dienstverlening, de overheid en de industrie wordt dit vaker genoemd dan in andere sectoren.

Werkdruk naar bedrijfssector

Werkdruk naar bedrijfssector

Christianne Hupkens (CBS) en Seth van den Bossche (TNO)