VNG clusteranalyse, 2021

© Hollandse Hoogte / Patricia Rehe
Clusteranalyse voor de VNG, met een verdeling naar gemeenten, 2021.

Voor veel gemeentes is het creëren van een inclusieve samenleving een belangrijk streven. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat alle inwonersgroepen goed in beeld zijn. Dit biedt gemeenten handelingsperspectief omdat ze zo een beter beeld krijgen van wat er veranderd moet worden om een inclusieve samenleving te bevorderen, en zo elke inwonersgroep bestaanszekerheid te garanderen. Daarnaast kan het helpen de gevolgen van landelijke ontwikkelingen en rijksbeleid voor verschillende groepen in kaart te brengen. Vanuit deze gedachte ontstaat de behoefte aan een benadering om inwonergroepen in kaart te brengen: hoe gaat het nu écht met de verschillende inwoners in de Nederlandse gemeenten? In dit kader heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het CBS gevraagd een clusteranalyse uit te voeren, hiermee kunnen de verschillende inwonersgroepen van Nederland, op basis van data, in kaart gebracht worden.