Zoekresultaten

33 resultaten voor keyword:mantelzorg
33 resultaten voor keyword:mantelzorg

Pagina 2 van 2

Een op de tien mensen zorgt voor ziek of hulpbehoevend familielid

Een op de tien personen van 15 tot 65 jaar zorgt voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid. Meestal gaat het om een ouder.

Artikelen

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Meeste werknemers nemen geen verlof op om voor ziek familielid te zorgen

Bijna een op de zes werknemers die voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid zorgen nam hiervoor vorig jaar verlof op. Werknemers die voor een partner of kind zorgen namen vaker verlof op...

Artikelen

Werkende mantelzorgers nemen iets vaker verlof op

Het aantal werknemers dat voor korte of lange tijd mantelzorg verleent was in 2007 nagenoeg hetzelfde als in 2005. Wel namen ze in 2007 iets vaker verlof op om te kunnen zorgen.

Artikelen

Wmo te meten? Bronnenonderzoek monitoring Wet maatschappelijke ondersteuning

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Om op termijn deze wet te kunnen evalueren en monitoren, heeft het ministerie van VWS het Centrum...

Artikelen
Artikelen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2007

Artikelen
Artikelen