Wmo te meten? Bronnenonderzoek monitoring Wet maatschappelijke ondersteuning

Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking getreden. Om op termijn deze wet te kunnen evalueren en monitoren, heeft het ministerie van VWS het Centrum voor Beleidsstatistiek de opdracht gegeven om een bronnenstudie uit te voeren naar de mogelijkheden om een Wmo-monitor te ontwikkelen. In deze publicatie worden de resultaten van die studie samengevat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek.